Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń Clostridium difficile w Polsce na podstawie dystrybucji PCR-rybotypów oraz wzorów lekowrażliwości szczepów izolowanych w latach 2010-2013.

2011/01/B/NZ7/02720

Słowa kluczowe:

Clostridium difficile biegunka poantybiotykowa zakażenia Clostridium difficile region patogenności (PaLoc) geny tcdA tcdB tcdC delecja w genie tcdC toksyna A (TcdA) toksyna B (TcdB) toksyna binarna (CDT) profil toksynotwórczości PCR-rybotypowanie PCR-rybotyp PCR-rybotyp epidemiczny 017 027 078 176 oporność na antybiotyki oporność na nowe fluorochinolony oporność na makrolidy linkozamidy gen ermB geny gyr A/gyr B metronidazol (MZ) wankomycyna (VA) moksyfloksacyna (MX) gatyfloksacyna (GA) klindamycyna (CM) erytromycyna (EM)

Deskryptory:

 • NZ7_1: Epidemiologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Hanna Pituch 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 360 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2014-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zamrażarka. Za kwotę 45 200 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Hospital-based Clostridium difficile infection surveillance reveals high proportions of PCR ribotypes 027 and 176 in different areas of Poland, 2011 to 2013. IF: 5,7
  Autorzy:
  H. Pituch, P. Obuch-Woszczatyński, D. Lachowicz, D. Wultańska, P. Karpiński, G. Młynarczyk, S.M. van Dorp, Ed J. Kuijper and the Polish Clostridium difficile Study Group
  Czasopismo:
  Eurosurveillance (rok: 2015, tom: 20, strony: 0), Wydawca: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, Sweden
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2807/1560-7917.ES.2015.20.38.30025 - link do publikacji
 2. Emergence of Clostridium difficile infection in tuberculosis patients due to a highly rifampicin-resistant PCR ribotype 046 clone in Poland. Uwaga! publikacja została opatrzona pomyłkowo numerem źrodła finansowania pod jakim projekt NCN figuruje w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tj. 3G27. Skorygowano to w postacji erraty, która została wydana przez wydawnictwo Springer (art_10.1007_s10096-013-1974-xErratum) i która zawiera właściwy numer projektu NCN. Errata została załączona do raportu (kolejna publikacja numer 2 w raporcie poniżej). IF: 3,024
  Autorzy:
  Obuch-Woszczatyński P, Dubiel G, Harmanus C, Kuijper E, Duda U, Wultańska D, van Belkum A, Pituch H.
  Czasopismo:
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis (rok: 2013, tom: 32, strony: 1027-1030), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10096-013-1845-5 - link do publikacji
 3. Zastosowanie trójstopniowego algorytmu w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem biegunki poantybiotykowej etiologii Clostridium difficile.
  Autorzy:
  81.Schneider A, Mól A., Lisowska K, Jax-Dambek M, Lachowicz D, Obuch-Woszcztyński P, Pituch H.
  Czasopismo:
  Przegląd Epidemiologiczny (rok: 2014, tom: 68, strony: 669-675), Wydawca: Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny i Polskiego Towarzystwa EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
  Status:
  Opublikowana
 4. Emergence of Clostridium difficile infection in tuberculosis patients due to a highly rifampicin-resistant PCR ribotype 046 clone in Poland. Erratum IF: 3,024
  Autorzy:
  Obuch-Woszczatyński P, Dubiel G, Harmanus C, Kuijper E, Duda U, Wultańska D, van Belkum A, Pituch H.
  Czasopismo:
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis (rok: 2013, tom: 32, strony: 1359), Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10096-013-1974-x - link do publikacji
 5. First Polish outbreak of Clostridium difficile ribotype 027 infections among dialysis patients IF: 2,544
  Autorzy:
  Lachowicz D, Szulencka G, Obuch-Woszczatyński P, van Belkum A, Pituch H.
  Czasopismo:
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis (rok: 2015, tom: 34(1), strony: 63-67), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10096-014-2204-x. - link do publikacji
 6. Occurrence of Clostridium difficile PCR-ribotype 027 and it's closely related PCR-ribotype 176 in hospitals in Poland in 2008-2010. IF: 2,364
  Autorzy:
  Piotr Obuch-Woszczatyński, Dominika Lachowicz, Anna Schneider, Anna Mól, Jolanta Pawłowska, Ewa Ożdżeńska-Milke, Piotr Pruszczyk, Dorota Wultańska, Grażyna Młynarczyk, Celine Harmanus, Ed Kuijper, Alex van Belkum, Hanna Pituch
  Czasopismo:
  Anaerobe (rok: 2014, tom: 28C, strony: 13-17), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.anaerobe.2014.04.007 - link do publikacji
 7. Antimicrobial susceptibility patterns of Clostridium difficile strains belonging to different polymerase chain reaction ribotypes isolated in Poland in 2012. IF: 2,364
  Autorzy:
  Lachowicz D, Pituch H, Obuch-Woszczatyński P.
  Czasopismo:
  Anaerobe (rok: 2014, tom: S1075, strony: S1075), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.anaerobe.2014.09.004. - link do publikacji
 1. POLYMERASE CHAIN REACTION RIBOTYPING REVEALED OUTBREAK CAUSED BY CLOSTRIDIUM DIFFICILE PCR-RIBOTYPE 027 IN DIALYSIS PATIENTS IN POLAND (PDF abstraktu dostępny będzie w kwietniu 2014)
  Autorzy:
  D. Lachowicz, G. Szulencka , P. Obuch-Woszczatyński, H. Pituch
  Konferencja:
  the 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Spain (rok: 2014, ), Wydawca: ESCMID
  Data:
  konferencja 10-13 May 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Emergence of Clostridium difficile infection in tuberculosis patients due to a highly rifampicin-resistant clone, polymerase chain reaction ribotype 046 in Poland.
  Autorzy:
  Obuch-Woszczatyński P., Dubiel G., Harmanus C., Kuijper E.J., Duda U., Wultańska D., Pituch H..
  Konferencja:
  23 rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Berlin Germany, 27-30 April 2013. (rok: 2013, ), Wydawca: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  Data:
  konferencja 27-30 April
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena lekowrażliwości szczepów Clostridium difficile wyhodowanych w lutym i marcu 2012 z przewodu pokarmowego pacjentów hospitalizowanych w 10 szpitalach w Polsce.
  Autorzy:
  Lachowicz D., Obuch-Woszczatyński P., Młynarczyk G., Pituch H i Polska Grupa do badań nad Clostridium difficile.
  Konferencja:
  Sympozjum Naukowe ,,Postępy w medycynie zakażeń". płyta CD. Hotel Radisson Blu Centrum, Warszawa. (rok: 2013, ), Wydawca: przy wsparciu firmy bioMerieux
  Data:
  konferencja 6-7 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Różnicowanie szczepów C. difficile oznaczonych testem Xpert C. difficile jako "toksynotwórcze C. difficile, przypuszczalnie 027-NAP1-BI", ze szczepami blisko spokrewnionymi genetycznie z PCR-rybotypem 027
  Autorzy:
  Obuch-Woszczatyński P., Lachowicz D, Pituch H.
  Konferencja:
  XVIII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń" (rok: 2014, ), Wydawca: materiały konferencyjne płyta CD wydana dzięki wsparciu firmy bioMerieux, POlska
  Data:
  konferencja 5-6 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 5. First results of a Polish surveillance programme of Clostridium difficile infections: high prevalence of Clostridium difficile polymerase chain reaction (PCR) ribotype 027.
  Autorzy:
  H. Pituch*, P. Obuch-Woszczatyński, D. Lachowicz, G. Młynarczyk, D. Wultańska, E.J. Kuijper
  Konferencja:
  23 rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Berlin Germany, 27-30 April 2013. (rok: 2013, ), Wydawca: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
  Data:
  konferencja 27-30 April
  Status:
  Opublikowana
 6. Ocena wzrostu szczepów Clostridium diffcile należących do różnych PCR-rybotypów na podłożu ChromID™ C.difficile.
  Autorzy:
  Karpiński P., Pituch H., Lachowicz D., Obuch-Woszczatyński P.
  Konferencja:
  XVIII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń" (rok: 2014, ), Wydawca: materiały konferencyjne na płycie CD wydane dzięki wsparciu firmy bioMeireux, Polska
  Data:
  konferencja 5-6 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 7. Porównanie lekowrażliwości szczepów Clostridium difficile wyhodowanych w latach 2012-2013 z przewodu pokarmowego pacjentów z biegunka hospitalizowanych w wybranych szpitalach w Polsce
  Autorzy:
  Lachowicz D., Obuch-Woszczatyński P., Pituch H.
  Konferencja:
  XVIII Sympozjum Naukowe "Postępy w Medycynie Zakażeń" (rok: 2014, ), Wydawca: wydano na płycie CD; płyta CD dzięki wsparciu firmy bioMerieux, POlska
  Data:
  konferencja 5-6 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 8. POLISH SURVEILLANCE PROGRAMME OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS REVEALS PERSISTENTLY HIGH PREVALENCE OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE TYPE 027 (pdf abstraktu dostępny będzie w kwietniu 2014)
  Autorzy:
  H. Pituch, D. Lachowicz, P. Obuch-Woszczatyński, G. Młynarczyk, C. Harmanus, E.J. Kuijper and Polish C. difficile Study Group
  Konferencja:
  the 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Spain (rok: 2014, ), Wydawca: ESCMID
  Data:
  konferencja 10-13 May 2014
  Status:
  Opublikowana