Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bioresorbowalne polimerowe porowate nośniki żywych komórek wykazujące zjawisko zapamiętywania kształtu

2011/01/B/ST5/06296

Słowa kluczowe:

kopolimery biokompatybilne pamięć kształtu nośniki komórek inżynieria tkankowa chirurgia małoinwazyjna

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samo organizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Dobrzyński 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 377 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Łaźnia olejowa z osprzętem. Za kwotę 10 000 PLN
 2. naczynia typu "spinner flask" z oprzyrządowaniem. Za kwotę 35 000 PLN
 3. suszarka prózniowa zintegrowana z pompą prózniową. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Shape memory process in resorbable polymers: Effect on surface properties and cell adhesion
  Autorzy:
  A.M. Costa, A.S. Ferreira, U. Posadowska, M. Krok, A. Smola, P. Dobrzyński, E. Pamula,
  Czasopismo:
  Eng. Biomat (rok: 2012, tom: 114, strony: 44784), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Status:
  Opublikowana
 2. Synthesis of biodegradable high molecular weight polycarbonates from 1,3-trimethylene carbonate and 2,2-dimethyltrimethylene carbonate IF: 1,395
  Autorzy:
  Malgorzata Pastusiak, Piotr Dobrzynski, Janusz Kasperczyk, Anna Smola, Henryk Janeczek
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymer Science (rok: 2014, tom: 131 (5), strony: brak opisu), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/app.40037 - link do publikacji
 3. Bioresorbable scaffolds with shape memory behavior as a cell carrier material for treatment of large bone defects IF: 3,65
  Autorzy:
  Piotr Rychter, Elzbieta Pamula, Urszula Posadowska, Małgorzata Krok-Borkowicz, Anna Smola, Arkadiusz Orchel, Anna Kaps, Janusz Kasperczyk, Wojciech Prochwicz, Natalia Smigiel-Gac and Piotr Dobrzynski*
  Czasopismo:
  Macromolecular Bioscience (rok: 2015, ), Wydawca: Wiley -VCH
  Status:
  Złożona
 4. Hydrolytic degradation of biodegradable polymeric scaffolds with shape memory behaviour
  Autorzy:
  Marta Kot, Lidia Wawryło, Piotr Rychter, Wojciech Prochwicz, Anna Smola and Piotr Dobrzyński
  Czasopismo:
  Eng. Biomat. (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. SYNTEZA POLI(L-LAKTYDU-CO-BURSZTYNIANU BUTYLENU-CO-CYTRYNIANU BUTYLENU) DO ZASTOSOWANIA W INŻYNIERII TKANKOWEJ
  Autorzy:
  Natalia Śmigiel-Gac, Anna Smola, Piotr Dobrzyński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 wrzesnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Manufacturing of bioresorbable polymeric scaffolds with shape memory behaviour
  Autorzy:
  Piotr Rychter, Piotr Dobrzynski, Elzbieta Pamula, Anna Smola, Janusz Kasperczyk
  Konferencja:
  XXV Symposium of the European Society for Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: J.S. Roman, J. A. Pedro, B. Vazquez, L. Garcia, ISBN - 978-84-695-7831-5
  Data:
  konferencja Wrzesień 8-12
  Status:
  Opublikowana
 3. Shape memory behaviour of new obtained scaffolds made from biocompatible polymers
  Autorzy:
  P. Rychter, P. Dobrzynski, E. Pamula, A.Smola, J.Kasperczyk, M.Derda
  Konferencja:
  XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advances Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo AJD - ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja 12-15 Czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Degradation process of L-lactide/glycolide/trimethylene carbonate terpolymer in cell cultures environment
  Autorzy:
  A.Orchel, K.Jelonek, A. Kulczycka, A. Smola, P. Dobrzyński, J. Orchel, J.Kasperczyk
  Konferencja:
  The Ninth Multidisciplinary Conference on Drug Research (rok: 2014, ), Wydawca: Copyright 2014 pielaszek research ISBN 83-89585-40-5
  Data:
  konferencja 12-14 Maj
  Status:
  Opublikowana
 5. Shape memory poly(esters-co-carbonates) for medical applications: chain structure, surface properties and biological performance
  Autorzy:
  Elzbieta Pamula, Urszula Posadowska, Malgorzata Krok, Piotr Dobrzynski, Anna Smola
  Konferencja:
  XXV Symposium of the European Society for Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: J.S. Roman, J. A. Pedro, B. Vazquez, L. Garcia, ISBN - 978-84-695-7831-5
  Data:
  konferencja Wrzesień 8-12
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis and Characterization of Trimethylene Carbonate/ 2,2-Dimethyl- trimethylene Carbonate Copolymers Obtained in the Presence Zinc (II) Acetylacetonate Monohydrate
  Autorzy:
  Malgorzata Pastusiak, Piotr Dobrzynski, Janusz Kasperczyk, Anna Smola, Michal Sobota
  Konferencja:
  XXV Symposium of the European Society for Biomaterials (rok: 2013, ), Wydawca: J.S. Roman, J. A. Pedro, B. Vazquez, L. Garcia, ISBN - 978-84-695-7831-5
  Data:
  konferencja Wrzesień 8-12
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis of Biodegradable Aliphatic Oligoesters. Test of using in copolymerization with L-lactide
  Autorzy:
  P. Choryłek, A.Smola, P. Dobrzynski
  Konferencja:
  XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advances Materials (rok: 2013, ), Wydawca: Wydawnictwo AJD ISBN 978-83-7455-313-1
  Data:
  konferencja Caerwiec 12-15
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ lipazy na profil degradacji rusztowań komórkowych pamiętających kształt formowanych z terpolimerów LA/GL/TMC i La/Gl/Cap
  Autorzy:
  M. Kot, L.Wojciechowska, A.Smola, P. Dobrzyński
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inzynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83-931072-6-1
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana