Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka podstawą do rewaloryzacji środowiska w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej

2011/01/B/ST10/00548

Słowa kluczowe:

antropopresja rewaloryzacja środowiska geomorfologia Polska Południowa

Deskryptory:

 • ST10_4: Geoekologia, zmiany powierzchni lądów, kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • ST10_14: Geografia fizyczna, geomorfologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ireneusz Malik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 156 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Historical water-powered ferrous metallurgy reconstructed from tree-rings and lacustrine deposits (Mała Panew Basin, Southern Poland) IF: 1,243
  Autorzy:
  Malik I., Wistuba M., Opała M., Franek M., Woskowicz-Ślęzak B., Mańczyk G., Tyrol C.
  Czasopismo:
  Geochronometria (rok: 2015, ), Wydawca: De Gruyter Open
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1515/geochr-2015-0004 - link do publikacji
 2. Dendrochronologiczny i geochemiczny zapis erozji i sedymentacji w wąwozach lessowych (przykład z Wysoczyzny Proboszczowickiej)
  Autorzy:
  Grzegorz Poręba, Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (rok: 2014, tom: -, strony: 113-121), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Reconstruction of post-mining attenuation of heavy metal pollution in sediment of the Zlaty Potok, Eastern Sudety Mts. IF: 0,727
  Autorzy:
  Ciszewski D, Bijata P, Klimek K
  Czasopismo:
  Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (rok: 2014, tom: 9, strony: 109-120), Wydawca: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
  Status:
  Opublikowana
 4. Rekonstrukcja funkcjonowania historycznego hutnictwa żelaza na podstawie datowania dendrochronologicznego pozostałości budowli drewnianych i węgli drzewnych z mielerzy (Równina Opolska)
  Autorzy:
  Ireneusz Malik, Magdalena Opała, Małgorzata Wistuba, Monika Franek, Czesław Tyrol, Paweł Bielarczyk
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (rok: 2014, tom: -, strony: 194-202), Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Możliwość wykorzystania osadów dolin rzek górskich w rekonstrukcjach paleogeograficznych - przykład z Beskidu Śląskiego
  Autorzy:
  Daniel Gawior, Paweł Rutkiewicz, Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik
  Czasopismo:
  Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko (rok: 2015, tom: 16, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Natural reaches of rivers destroyed due to wrong land development – an example from valleys of Czadeczka River and Krężelka River (Beskid Śląski Mts)
  Autorzy:
  Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Agnieszka Czajka, Katarzyna Łuszczyńska, Stanisław Czaja
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Ochrony Środowiska
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Wallachian land use recorded in relief and deposits of mountain streams (Western Carpathians) IF: 3,167
  Autorzy:
  Wistuba M., Malik I., Poręba G., Sady A.
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Górnictwo kruszcowe jako czynnik kształtujący krajobraz w rezerwacie Segiet (Wyżyna Śląska) na podstawie danych lidarowych
  Autorzy:
  Paweł Rutkiewicz, Daniel Gawior
  Czasopismo:
  Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko (rok: 2015, tom: 16, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Ślady hutnictwa żelaza w Rogolowcu
  Autorzy:
  Malik I. Mańczyk G. Wistuba M. Opała M. Owczarek P.
  Konferencja:
  Zapis zmian przyrodniczych i historycznych w krajobrazie Równiny Opolskiej (Nizina Śląska) (rok: 2012, ), Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"
  Data:
  konferencja 08-09. 10. 2010
  Status:
  Opublikowana
 2. Średniowieczna kolonizacja rolnicza zachodniego skłonu Wyżyny Śląskiej; zapis w topografii terenu i w aluwiach
  Autorzy:
  Klimek K, Woskowicz-Ślęzak
  Konferencja:
  Sympozjum Archeologii Środowiskowej (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 22-25 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Zapis historycznego hutnictwa w rzeźbie terenu i osadach Równiny Opolskiej
  Autorzy:
  Malik I. Wistuba M. Sobel Ł. Sady A.
  Konferencja:
  Historia i zabytki hutnictwa w dolinie Małej Panwi na obszarze działania LGD Kraina Dinozaurów (rok: 2012, ), Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"
  Data:
  konferencja 1-2. 06. 2012
  Status:
  Opublikowana
 4. Osady dawnych stawów hutniczych oraz pozostałości mielerzy źródłem informacji o zbiorowiskach roślinnych porastających dolinę Małej Panwi w przeszłości
  Autorzy:
  Wistuba M. Sady A. Malik I. Tyrol C.
  Konferencja:
  Zapis zmian przyrodniczych i historycznych w krajobrazie Równiny Opolskiej (Nizina Śląska) (rok: 2012, ), Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów"
  Data:
  konferencja 08-09. 10. 2010
  Status:
  Opublikowana
 1. Ślady funkcjonowania osady hutniczej w Rogolowcu (Równina Opolska)
  Autorzy:
  Malik I., Mańczyk G., Wistuba M., Opała M., Owczarek P., Sobel Ł., Woskowicz-Ślęzak B.
  Książka:
  Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach (rok: 2012, tom: -, strony: 265 – 271), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Wistuba M.
  Książka:
  Slope-Channel Coupling as a Factor in the Evolution of Mountains. The Western Carpathians and Sudetes (rok: 2014, tom: -, strony: 1-224), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  zespół autorski: Malik I. i in.; redakcja tomu: Malik I., Wistuba M., Woskowicz-Ślęzak B.
  Książka:
  Geomorfologiczny, sedymentologiczny i botaniczny zapis działalności człowieka w wybranych strefach krajobrazowych Polski Południowej (rok: 2015, tom: -, strony: 28491), Wydawca: Smart Geomatic
  Status:
  Przyjęta do publikacji