Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ onkogenu ras na ekspresję białka BNIP3 regulującego autofagię w warunkach hipoksji. Konsekwencje dla wrażliwości na chemioterapeutyki

2011/01/B/NZ4/00938

Słowa kluczowe:

ras BNIP3 nowotwory hipoksja NR4A1

Deskryptory:

 • NZ4_11: Biologia nowotworów
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ3_1: Biologia komórki

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Leon Strządała 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 370 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator CO2-O2 NU-4950E. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Non-genomic effects of the NR4A1/Nur77/TR3/NGFIB orphan nuclear receptor IF: 2,716
  Autorzy:
  3. Pawlak A., Strządała L., Kałas W.
  Czasopismo:
  Steroids (rok: 2015, tom: 95, strony: 1–6), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.steroids.2014.12.020 - link do publikacji
 2. The interplay between epigenetic silencing, oncogenic KRas and HIF-1 regulatory pathways in control of BNIP3 expression in human colorectal cancer cells IF: 2,406
  Autorzy:
  Swiderek E, Kalas W, Wysokinska E, Pawlak A, Rak J, Strzadala L.
  Czasopismo:
  Biochem Biophys Res Commun. (rok: 2013, tom: 441, strony: 707-12.), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Autophagy and BNIP3 protein in tumorogenesis IF: 0,552
  Autorzy:
  Świderek E., Strządała L
  Czasopismo:
  Post. Hig. Med. Dośw. (rok: 2013, tom: 67, strony: 363-70), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1048712 - link do publikacji
 4. Detection of autophagy based on conversions of MAP1LC3 and p62/SQSTM1 IF: 0,552
  Autorzy:
  Wysokińska E, Kałas W.
  Czasopismo:
  Postepy Hig Med Dosw (rok: 2013, tom: 67, strony: 442-8), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1050029 - link do publikacji
 5. Thrombospondin-1 receptor mediates autophagy of RAS-expressing cancer cells and triggers tumour growth inhibition IF: 1,713
  Autorzy:
  Kalas W, Swiderek E, Switalska M, Wietrzyk J, Rak J, Strzadala L.
  Czasopismo:
  Anticancer Res. (rok: 2013, tom: 33, strony: 1429-38), Wydawca: The International Institute of Anticancer Research
  Status:
  Opublikowana
 1. Role of the Ras in regulation of BNIP3 expression in glioblastoma cells
  Autorzy:
  Wysokińska E., Kałas W., Pawlak A., Zioło E., Strzadała L
  Konferencja:
  12th International Symposium Molecular basis of pathology andtherapy in neurological disorders (rok: 2014, ), Wydawca: Folia Neuropathologica
  Data:
  konferencja 20-21.11
  Status:
  Opublikowana
 2. Rysunki do sprawozdania merytorycznego
  Autorzy:
  Leon Strządała
  Konferencja:
  IITD (rok: 2015, ), Wydawca: IITD
  Data:
  konferencja styczeń 2015
  Status:
  Złożona
 3. The negligible effect of BNIP3 expression on the sensitivity of DLD-1 cells to etoposide,
  Autorzy:
  Wysokińska E., Puniach M., Pawlak A., Śliwak A., Zioło E., Kałas W., Strządała L.
  Konferencja:
  48 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 2 - 5 września 2013 r
  Status:
  Opublikowana