Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bentonity jako chronohoryzonty w wizenie Sudetów

2011/01/B/ST10/05112

Słowa kluczowe:

bentonity wulkanizm skały ilaste minerały akcesoryczne cyrkon biostratygrafia palinostratygrafia chronostratygrafia geochronometria wizen Sudety

Deskryptory:

 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi
 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_10: Mineralogia, petrologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jolanta Muszer 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 251 908 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2015-06-18

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kamera fotograficzna cyfrowa do mikroskopu biologicznego Optiphot Nikon i binokularu Nikon SMZ-2T wraz z oprogramowaniem i łącznikami optyczno-mechanicznymi oraz przenośną stacją graficzną. Za kwotę 27 500 PLN
 2. Termopara (termoelement 3431-270) do derywatografu Q1500D. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. A new species of Lambdarina (Rhynchonellida, Brachiopoda) from the Visean of central Sudetes (Poland) and its phylogenetic position IF: 1,134
  Autorzy:
  Muszer J.
  Czasopismo:
  Acta Geologica Polonica (rok: 2014, tom: 64, strony: 44573), Wydawca: Institute of Geology University of Warsaw
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/agp-2014-001 - link do publikacji
 2. A new ichnogenus Tubulichnus and associated trace fossils from the Mississippian of the Intrasudetic Basin (Sudetes, SW Poland) IF: 1,134
  Autorzy:
  Jolanta Muszer
  Czasopismo:
  Acta Geologica Polonica , Wydawca: Institute of Geology University of Warsaw
  Status:
  Złożona
 1. Nowe dane na temat biostratygrafii i chronostratygrafii osadów karbońskich w Sudetach
  Autorzy:
  Muszer J., Górecka-Nowak A., Kryza R., August C.
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Skamieniałości śladowe z formacji ze Szczawna okolic Wałbrzycha (Sudety Środkowe) - wstępne wyniki badań
  Autorzy:
  Muszer J.
  Konferencja:
  Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii, XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Data:
  konferencja 27-30 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Carboniferous (Mississippian) bentonites in the Sudetes (SW Poland): a summary of mineralogical and geochemical data
  Autorzy:
  Ryszard Kryza, Czesław August, Jolanta Muszer, Anna Górecka-Nowak
  Konferencja:
  Contemporary challenges in the mineralogical sciences (rok: 2015, ), Wydawca: Mineralogical Society of Poland
  Data:
  konferencja 8-11 październik Sandomierz
  Status:
  Złożona
 4. Carboniferous (Mississippian) bentonites in the Sudetes (SW Poland): preliminary results of field and laboratory investigations
  Autorzy:
  Kryza R., Muszer J., August C. and Górecka-Nowak A.
  Konferencja:
  XX-th Anniversary Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, From the deep Earth to the human's environment (rok: 2013, ), Wydawca: Mineralogical Society of Poland, Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
  Data:
  konferencja 17-20 October 2013 , Niemcza
  Status:
  Opublikowana