Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Agroturystyka jako działalność gospodarcza i dobro publiczne w gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego.

2011/01/B/HS4/02858

Słowa kluczowe:

agroturystyka świadczenie publiczne gospodarstwo wielofunkcyjny rozwój

Deskryptory:

 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Brelik 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 68 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2013-12-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu atrakcyjności gmin z punltu widzenia rozwoju agroturystyki
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2012, tom: XIV, strony: 72-76), Wydawca: Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowana
 2. Agroturystyka jako działalnosc gospodarcza - dylematy i rekomendacje
  Autorzy:
  Agnieszka Brelik
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2013, tom: 28, strony: 13-18), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Valorization of public goods in the environment of agritourism farms - an attempt of modeling
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: SGGW
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Produkt turystyczny na obszarach wiejskich - dylematy i implikacje praktyczne
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Czasopismo:
  Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 223-233), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 701, Ekonomiczne problemy Usług nr 86
  Status:
  Opublikowana
 5. Agrotourism as a Public Good in Rural Areas- case study
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Czasopismo:
  European Research Studies Journal (rok: 2013, tom: XVI, Issue 1, strony: nie dotyczy), Wydawca: International Strategic Management Association
  Status:
  Złożona
 6. Agroturystyka versus dostarczanie dóbr publicznych- w poszukiwaniu wskaźników wyceny
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Czasopismo:
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 584-595), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana
 7. Issues of public goods in a multi-functional development of rural areas
  Autorzy:
  Agnieszka Brelik, Anna Matuszczak
  Czasopismo:
  Economic Science for Rural Development (rok: 2013, tom: 30, strony: 28-33), Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Status:
  Opublikowana
 8. Ocena wpływu dóbr publicznych na dochody gospodarstw agroturystycznych badanych gmin Pomorza Zachodniego
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Czasopismo:
  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Oeconomica (rok: 2015, tom: -, strony: -), Wydawca: ZUT w Szczecinie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Brelik Agnieszka
  Książka:
  Dobra publiczne na obszarach wiejskich jako czynnik rozwoju działalności agroturystycznej na Pomorzu Zachodnim (rok: 2015, tom: -, strony: 279), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Przyjęta do publikacji