Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM)

2011/01/B/NZ9/00787

Słowa kluczowe:

AFM pektyny celuloza polisacharydy ściany komórkowe struktura

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa
 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Zdunek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 420 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2015-06-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (21)
 1. Determination of the Elastic Properties of Tomato Fruit Cells with an Atomic Force Microscope IF: 1,953
  Autorzy:
  Zdunek A., Kurenda A.
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2013, tom: 13(9), strony: 12175-12191), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s130912175 - link do publikacji
 2. Self-assembled network and physiological degradation of pectins in cell walls IF: 4,28
  Autorzy:
  Cybulska J.,Zdunek A., Kozioł A.
  Czasopismo:
  Food Hydrocolloids (rok: 2015, tom: 43, strony: 41-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodhyd.2014.04.032 - link do publikacji
 3. Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness IF: 3,126
  Autorzy:
  A. Zdunek & A. Kozioł & P. M. Pieczywek, J. Cybulska
  Czasopismo:
  Food Bioprocess and Technology (rok: 2014, tom: 7, strony: 3525-3535), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11947-014-1365-z - link do publikacji
 4. Evaluation of structure and assembly of xyloglucan from tamarind seed (Tamarindus indica L.) with atomic force microscopy IF: 1,551
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Piotr M. Pieczywek, Artur Zdunek
  Czasopismo:
  Food Biophysics (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s11483-015-9395-2 - link do publikacji
 5. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears IF: 3,376
  Autorzy:
  Artur Zdunek, Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Małgorzata Lekka, Piotr M.Pieczywek
  Czasopismo:
  Planta (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. AFM STUDY OF XYLOGLUCAN (TAMARIND) NANOSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES
  Autorzy:
  Kozioł A., Cybulska J., Zdunek A.
  Konferencja:
  Food Structure & Functionality (rok: 2013, ), Wydawca: Division of Food Sciences, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Olsztyn
  Data:
  konferencja 23-26 June
  Status:
  Opublikowana
 2. AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening
  Autorzy:
  A. Zdunek, J. Cybulska, A. Koziol
  Konferencja:
  The Food Structure and Functionality Forum (FSFF) (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 30.03-04.04
  Status:
  Opublikowana
 3. Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (Tamarind) by atomic force microscopy
  Autorzy:
  Kozioł, A., Cybulska, J., Zdunek, A.
  Konferencja:
  10th International Conference on Agrophysics (rok: 2013, ), Wydawca: Institute of Agrohysics PAS
  Data:
  konferencja 5th - 7th June
  Status:
  Opublikowana
 4. Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Artur Zdunek
  Konferencja:
  XXII Lubleskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddzaił w Lublinie
  Data:
  konferencja 2-3.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears
  Autorzy:
  Kozioł, Arkadiusz; Cybulska, Justyna; Kruk, Beata; Sysa, Dorota; Lekka, Małgorzata; Zdunek, Artur
  Konferencja:
  1st Congress on Food Structure Design (rok: 2014, ), Wydawca: Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Biológica Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal Universidade do Minho
  Data:
  konferencja 15-17 October
  Status:
  Opublikowana
 6. Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka
  Autorzy:
  Eryk Łopaciuk , Justyna Cybulska, Paweł Szarlip, Artur Zdunek
  Konferencja:
  XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kaziemierz Dolny nad Wisłą (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biofizyczne Oddział w Lublinie
  Data:
  konferencja 2-3.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan
  Autorzy:
  A. Koziol, J. Cybulska, A. Zdunek
  Konferencja:
  The Food Structure and Functionality Forum (FSFF) (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 30.03-02.04
  Status:
  Opublikowana
 8. Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek
  Konferencja:
  VIII Seminarium "Badania proadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań" STM/AFM 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Nanosam, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 03-07.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Probing plant cell mechanical properties with the atomic force microscope
  Autorzy:
  Zdunek A., Kurenda A.
  Konferencja:
  InsideFood Sympsium (rok: 2013, ), Wydawca: KU Leuven, COST FA1001
  Data:
  konferencja 09-12.04.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars
  Autorzy:
  Artur Zdunek, Justyna Cybulska, Arkadiusz Kozioł, Piotr M. Pieczywek
  Konferencja:
  Postharves Unlimited, ISHS International Conference (rok: 2014, ), Wydawca: ISHS
  Data:
  konferencja 10-13 June
  Status:
  Opublikowana
 11. The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness
  Autorzy:
  Zdunek, Artur; Cybulska, Justyna; Kozioł, Arkadiusz; Pieczywek, Piotr M.
  Konferencja:
  1st Congress on Food Structure Design (rok: 2014, ), Wydawca: Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Biológica Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal Universidade do Minho
  Data:
  konferencja 15-17 October
  Status:
  Opublikowana
 12. The study of Young's modulus of fruits durinf development using atomic force microscopy
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek
  Konferencja:
  13th International Workshop for Young Scientists, BiophysSpring 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Institute of Agrophysics PAS
  Data:
  konferencja 17-19.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 13. The use of atomic force microscopy in food structure assessment
  Autorzy:
  Zdunek A., Kozioł A., Pieczywek P.M. and Cybulska J.
  Konferencja:
  COST ACTION FA1001 The application of Innovative Fundamental Food-Structure-Property Relationships to the Design of Foods for Health, Wellness and Pleasure WG1+WG2+WG3 meeting THE NANO, MICRO, MACRO CONFLUENCE IN FOOD STRUCTURE FOR HEALTH, WELLNESS AND PLEASURE" (rok: 2014, ), Wydawca: COST ACTION FA1001
  Data:
  konferencja February 27-28
  Status:
  Opublikowana
 14. BADANIE MODUŁU YOUNGA ŚCIAN KOMÓRKOWYCH OWOCÓW ZA POMOCĄ MIKROSKOPU SIŁ ATOMOWYCH
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek
  Konferencja:
  XXI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (rok: 2014, ), Wydawca: Lubleski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
  Data:
  konferencja 5-6.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 15. Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyn Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek
  Konferencja:
  XVI Annual Linz Winter Worskshop (rok: 2014, ), Wydawca: Johanes Kepler University LInz, Institute of Biophysics
  Data:
  konferencja 31.01-03.02.2014
  Status:
  Opublikowana
 16. Young's modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek
  Konferencja:
  Postharves Unlimited, ISHS International Conference (rok: 2014, ), Wydawca: ISHS
  Data:
  konferencja 10-13 June
  Status:
  Opublikowana
 17. Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji
  Autorzy:
  Justyna Cybulska, Arkadiusz Kozioł, Piotr M. Pieczywek, Artur Zdunek
  Konferencja:
  VIII Seminarium "Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań" STM/AFM2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Centrum Nanosam, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 03-07.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 18. Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych
  Autorzy:
  Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Beata Kruk, Dorota Sysa, Małgorzata Lekka, Artur Zdunek
  Konferencja:
  IV Sympozium Inżynierii Żywności (rok: 2014, ), Wydawca: Katedra Inżynierii Żywnośći i Organizacji Produkcji SGGW
  Data:
  konferencja 1-2.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 19. STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF BIOPOLYMERS FROM CELL WALLS OF FRUITS
  Autorzy:
  Zdunek A., Cybulska J., Pieczywek P.M., Kozioł A.
  Konferencja:
  Biopolymers 2013, Biopolymers Assemblies for Material Design (rok: 2013, ), Wydawca: Biopolymers Interactions Assemblies Unit (BIA) INRA
  Data:
  konferencja 4-6 December
  Status:
  Opublikowana
 20. STRUKTURA I FUNKCJA POLISACHARYDÓW W ŚCIANACH KOMÓRKOWYCH ROŚLIN
  Autorzy:
  Artur Zdunek
  Konferencja:
  XXI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (rok: 2014, ), Wydawca: Lubleski Oddział Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
  Data:
  konferencja 5-6.6.2014
  Status:
  Opublikowana
 21. The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears
  Autorzy:
  Artur Zdunek, Arkadiusz Kozioł, Justyna Cybulska, Małgorzata Lekka, Piotr M. Pieczywek
  Konferencja:
  BIOMOLECULES AND NANOSTRUCTURES 5 (rok: 2015, ), Wydawca: European Physical Society
  Data:
  konferencja 13-17 May
  Status:
  Opublikowana