Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od molekularnej rotacji do splątania atomów: wiązka naddźwiękowa a testy nierówności Bella dla atomów

2011/01/B/ST2/00495

Słowa kluczowe:

wiązka naddźwiękowa spektroskopia laserowa molekuł molekularne widma wzbudzenia molekularne widma emisji molekularne widma oscylacyjne molekularne widma rotacyjne potencjały międzyatomowe wymuszone przejścia ramanowskie kwantowe splątanie atomów testy mechaniki kwantowej nierówność Bella dla atomów

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST2_15: Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne,…)

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Koperski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 399 124 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-09

Zakończenie projektu: 2015-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Miernik mocy i energii promieniowania laserowego, typ PM200, Thorlabs z głowicą pyroelektryczną ES145C, Thorlabs. Za kwotę 12 000 PLN
 2. Detektor profilu wiązki laserowej, typ BC106-VIS, Thorlabs.
 3. System detekcji jonów. Za kwotę 30 000 PLN
 4. System modułu źródła wiązki naddźwiękowej. Za kwotę 32 104 PLN
 5. Diagnostyczny spektrometr kompaktowy, typ CCS175/M, Thorlabs.
 6. Komputer z oprogramowaniem diagnostycznym. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Entangled cadmium atoms: from production to test of Bell inequalities IF: 0,398
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, M. Strojecki, M. Krośnicki, J. Koperski
  Czasopismo:
  Optica Applicata (rok: 2012, tom: 42, strony: 433-441), Wydawca: Institute of Physics, Wroclaw University of Technology, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/oa120220 - link do publikacji
 2. Interatomic potentials of the heavy van der Waals dimer Hg2: A test-bed" for theory-to-experiment agreement IF: 24,573
  Autorzy:
  M. Krośnicki, M. Strojecki, T. Urbańczyk, A. Pashov and J. Koperski
  Czasopismo:
  Physics Reports (rok: 2015, tom: 591, strony: 44592), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physrep.2015.06.004 - link do publikacji
 3. Profiles of (υ′;υ″=0) bands recorded in excitation spectra using b30+u←X10+g transition in Cd2 and B31←X10+ transitions in CdAr IF: 1,642
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, J. Koperski
  Czasopismo:
  Molecular Physics (rok: 2014, tom: 112, strony: 2486-2494), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00268976.2014.933901 - link do publikacji
 4. From molecular spectroscopy to entanglement of atoms – a trek with supersonic velocity IF: 0,398
  Autorzy:
  J. Koperski
  Czasopismo:
  Optica Applicata (rok: 2012, tom: 42, strony: 417-431), Wydawca: Institute of Physics, Wroclaw University of Technology, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/oa120219 - link do publikacji
 5. High-temperature high-pressure all metal pulsed source of van der Waals dimers: towards the E-P-R experiment IF: 1,499
  Autorzy:
  T. Urbańczyk and J. Koperski
  Czasopismo:
  Review of Scientific Instruments (rok: 2012, tom: 83, strony: 083114 (5 stron)), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4747274 - link do publikacji
 6. Rotational profiles of vibrational bands recorded at the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdAr complex IF: 2,145
  Autorzy:
  T. Urbańczyk and J. Koperski
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2014, tom: 592, strony: 64-68), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2013.11.009 - link do publikacji
 7. Free←bound and bound←bound profiles in excitation spectra of the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdNg (Ng=noble gas) complexes IF: 1,957
  Autorzy:
  J. Koperski, T. Urbańczyk, M. Krośnicki and M. Strojecki
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2014, tom: 428, strony: 43-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Pulsed supersonic source of vdW complexes for high-temperature applications: Spectroscopy and beam characteristics IF: 1,796
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, J. Koperski
  Czasopismo:
  European Physical Journal Special Topics (rok: 2013, tom: 222, strony: 2187-2195), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjst/e2013-01995-7 - link do publikacji
 9. The E3Σ+(63S1)-state interatomic potential of CdAr in the long range region revisited: a new method for bond length adjustment IF: 1,963
  Autorzy:
  T. Urbańczyk and J. Koperski
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2015, tom: 640, strony: 82-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Rotational profiles in the excitation spectrum recorded for the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdNe van der Waals complex IF: 1,963
  Autorzy:
  T. Urbańczyk and J. Koperski
  Czasopismo:
  Chemical Physics Letters (rok: 2016, tom: 644, strony: 231-234), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2015.11.051 - link do publikacji
 1. High temperature source of pulsed supersonic beam of vdW complexes: from principle of operation to rotational structure in CdAr
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, J. Koperski
  Konferencja:
  The 23rd Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Budapest (rok: 2013, ), Wydawca: University of Eötvös Lorand, Budapest, Hungary
  Data:
  konferencja 25-30 August
  Status:
  Opublikowana
 2. Separation of overlapped profiles originated from different complexes excited in a supersonic expansion beam experiment
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, J. Koperski
  Konferencja:
  46th European Group of Atomic Spectroscopy Conference EGAS (rok: 2014, ), Wydawca: European Physical Society
  Data:
  konferencja 1-4 July
  Status:
  Opublikowana
 3. Sub-vibrational LIF spectroscopy of the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in excitation spectrum of CdNe van der Waals complex
  Autorzy:
  T. Urbańczyk and J. Koperski
  Konferencja:
  The 24th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy (rok: 2015, ), Wydawca: Universite Bourgogne Franche-Comte, Dijon, France
  Data:
  konferencja 24-28 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Towards realization of the E-P-R experiment for atoms created via molecular dissociation in pulsed supersonic beam
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, M. Strojecki, J. Koperski
  Konferencja:
  ICAP 2012, The 23rd International Conference on Atomic Physics (rok: 2012, ), Wydawca: Web of conferences
  Data:
  konferencja 23-27 lipca
  Status:
  Opublikowana
 5. Molekuły van der waalsowskie: potencjały, nowe materiały i kwantowe splątanie
  Autorzy:
  J. Koperski
  Konferencja:
  XLII Zjazd Fizyków Polskich, Poznań (rok: 2013, ), Wydawca: Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 8-13 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Rotational structures in excitation spectra recorded using the B31(53P1)←X10+(51S0) transition in CdAr
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, J. Koperski
  Konferencja:
  ECAMP11 - European Conference on Atoms, Molecules and Photons, Aarhus (rok: 2013, ), Wydawca: Aarhus University
  Data:
  konferencja 24-28 June
  Status:
  Opublikowana
 7. Tests of Bell inequalities for entangled cadmium atoms
  Autorzy:
  T. Urbańczyk, J. Koperski, M. Strojecki
  Konferencja:
  YAO, Young Atom Opticians Conference (rok: 2012, ), Wydawca: Jagiellonian University in Krakow
  Data:
  konferencja 26-30 marca
  Status:
  Opublikowana