Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wiek i rozwój transgresji wczesnoatlantyckiej na obszarze Bałtyku południowo-zachodniego

2011/01/B/ST10/06497

Słowa kluczowe:

transgresja holocen gechemia okrzemki otwornice Bałtyk południowo-zachodni

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia
 • ST10_8: Oceanologia (fizyczna, chemiczna, biologiczna)

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Robert Kostecki 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 146 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2015-02-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oświetlacz diodowy do binokularu. Za kwotę 5 000 PLN
 2. Palnik 100 mm i skraper do posiadanego spektrofotometru AAS typu NovAA 300. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Evolution of Arkona Basin environment in the Holocene in the light of diatom research
  Autorzy:
  Janczak-Kostecka Beata
  Czasopismo:
  Landform Analysis (rok: 2015, tom: 29, strony: 19-25), Wydawca: Association of Polish Geomorphologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/landfana.029.003 - link do publikacji
 2. Baltic Sea Holocene evolution based on OSL and radiocarbon dating: evidence from sediment core from the Arkona Basin (southwestern Baltic Sea) IF: 0,867
  Autorzy:
  Robert Kostecki, Piotr Moska
  Czasopismo:
  Oceanological and Hydrobiological Studies , Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Złożona
 3. Age and evolution of the Littorina Sea in the light of geochemical analysis and radiocarbon dating sediment of cores from the Arkona Basin and Mecklenburg Bay (SW Baltic Sea)
  Autorzy:
  Robert Kostecki
  Czasopismo:
  Landform Analysis (rok: 2015, tom: 29, strony: 27-33), Wydawca: Association of Polish Geomorphologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12657/landfana.029.004 - link do publikacji
 4. The evolution of the Mecklenburg Bay environment in the Holocene in the light of multidisciplinary investigations of the sediment cores IF: 2,128
  Autorzy:
  Robert Kostecki, Beata Janczak-Kostecka, Michael Endler, Matthias Moros
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 386, strony: 226-238), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2015.07.007 - link do publikacji
 5. Stages of the Baltic Sea evolution in the geochemical record and radiocarbon dating of sediment cores from the Arkona Basin IF: 0,867
  Autorzy:
  Robert Kostecki
  Czasopismo:
  Oceanological and Hydrobiological Studies (rok: 2014, tom: 43, Issue 3, strony: 237–246), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/s13545-014-0138-7 - link do publikacji
 1. Evolution of the Littorina Sea in the geochemical record of Holocene sediments from western Baltic
  Autorzy:
  Robert Kostecki
  Konferencja:
  2nd International Conference on Climate Change - The environmental and socio-economic response in the Southern Baltic region (rok: 2014, ), Wydawca: International Baltic Earth Secretariat
  Data:
  konferencja 12-15.05
  Status:
  Opublikowana
 2. Rozwój morza litorynowego w Basenie Arkony i Zatoce Meklemburskiej w świetle badań geochemicznych i datowań radiowęglowych
  Autorzy:
  Kostecki Robert
  Konferencja:
  IV Seminarium "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych" (rok: 2013, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu & Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
  Data:
  konferencja 14-15 listopada
  Status:
  Opublikowana
 3. The age and evolution of the Littorina Transgression based on geochemical, diatomological studies and radiocarbon dating of the cores from south-western Baltic Sea
  Autorzy:
  Kostecki R. and Janczak-Kostecka B.
  Konferencja:
  The 12th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology (rok: 2014, ), Wydawca: Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde
  Data:
  konferencja 8 – 12.09
  Status:
  Opublikowana