Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kwantyfikacja i optymalizacja ciągłego procesu otrzymywania nanocząstek metali i ich kompozytów w polu mikrofalowym na przykładzie nanocząstek srebra

2011/01/B/ST8/03599

Słowa kluczowe:

nanotechnologia nanomateriały procesy ciągłe

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna
 • ST4_11: Nowoczesne metody prowadzenia reakcji i procesów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Dzido 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 500 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka szybkoobrotowa do wydzielania produktów reakcji. Za kwotę 45 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Rapid continuous microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles to achieve very high productivity and full yield: from mechanistic study to optimal fabrication strategy IF: 2,278
  Autorzy:
  Grzegorz Dzido, Piotr Markowski, Anna Małachowska-Jutsz, Krystian Prusik, Andrzej B. Jarzębski
  Czasopismo:
  Journal of Nanoparticle Research (rok: 2015, tom: 17, strony: 44211), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11051-014-2843-y - link do publikacji
 2. Wytwarzanie nanocząstek srebra i miedzi w elektromagnetycznym polu mikrofalowym
  Autorzy:
  Grzegorz Dzido, Andrzej B. Jarzębski, Mateusz Korpyś, Piotr Markowski
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2013, tom: 55(5), strony: 415-416), Wydawca: SIGMA-NOT, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
  Status:
  Opublikowane
 3. Determination of Ag+ and Cu2+ ions in mixture samples obtained in the microwave assisted polyol process by differential pulse anodic stripping voltammetry (DPASV) method IF: 1,329
  Autorzy:
  Piotr Markowski, Grzegorz Dzido, Irena Baranowska Andrzej Jarzębski
  Czasopismo:
  Open Chemistry d. Central European Journal of Chemistry (rok: 2015, tom: 13, strony: 444-450), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/chem-2015-0032 - link do publikacji
 4. Wielofunkcyjne nanokompozyty magnetytu. Wytwarzanie, właściwości i zastosowania IF: ,367
  Autorzy:
  Grzegorz Dzido, Piotr Markowski, Andrzej B. Jarzębski
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2015, tom: 94(2), strony: 1000-1006), Wydawca: Sigma-NOT
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.15199/62.2015.2.XX - link do publikacji
 1. Wytwarzanie nanocząstek srebra i miedzi w elektromagnetycznym polu mikrofalowym
  Autorzy:
  Grzegorz Dzido, Andrzej B. Jarzębski, Mateusz Korpyś, Piotr Markowski
  Konferencja:
  XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2013, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 2-6 września 2013
  Status:
  Opublikowane
 2. Fabrication of copper(II) oxide and silver nanoparticles in continuous, microwave assisted process
  Autorzy:
  G. Dzido, M. Korpyś, P. Markowski, A. B. Jarzębski
  Konferencja:
  21th International Congress of Chemical and Process Engineering. CHISA 2014. 17th Conference PRES 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: CHISA
  Data:
  konferencja 23-27 August
  Status:
  Opublikowane
 3. Badania nad możliwością otrzymywania nanocząstek tlenku miedzi w procesie ciągłym, wspomaganym działaniem pola mikrofalowego
  Autorzy:
  Grzegorz Dzido, Piotr Markowski, Andrzej B. Jarzębski
  Konferencja:
  7 Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2012, ), Wydawca: Chemik 7/2012 Suplement
  Data:
  konferencja 8-12 lipca, 2012 r.
  Status:
  Opublikowane
 4. Wykorzystanie techniki woltamperometrii pulsowo-różnicowej do oznaczania zawartości nanocząstek srebra w mieszaninie reakcyjnej
  Autorzy:
  Piotr Markowski, Grzegorz Dzido, Andrzej B. Jarzębski
  Konferencja:
  55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2012, ), Wydawca: wyd. Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 września 2012 r.
  Status:
  Opublikowane