Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta 76Ge w eksperymencie GERDA. Analiza danych oraz badanie nowych technik redukcji tła z wykorzystaniem scyntylacji ciekłego argonu w projekcie LArGe.

2011/01/M/ST2/00755

Słowa kluczowe:

Podwójny bezneutrinowy rozpad beta neutrina neutrino typu Majorany masa neutrina detekcja ultraniskotłowa redukcja tła scyntylacje ciekłego argonu radon eksperyment GERDA.

Deskryptory:

 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
 • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Grzegorz Zuzel 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: HARMONIA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 1 641 648 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Zakończenie projektu: 2014-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System akwizycji danych detektora LArGe - elektronika NIM - część 2. Za kwotę 100 000 PLN
 2. Podzespoły układu aktywnego chłodzenia i próżniowego systemu detektora LArGe - mobilne dewary. Za kwotę 65 000 PLN
 3. Podzespoły układu aktywnego chłodzenia i próżniowego systemu detektora LArGe - próżniomierze, regulator przepływu gazu, kriostat zanurzeniowy. Za kwotę 70 000 PLN
 4. Podzespoły układu chłodzenia/próżniowego detektora LArGe - zestaw pompujący do wysokiej próżni; Spektrometr masowy z osprzętem - przenośny zestaw pompujący. Za kwotę 70 000 PLN
 5. Spektrometr masowy z osprzętem - spektrometr masowy, zestaw pompujący do wysokiej próżni, podzespoły próżniowe. Za kwotę 210 000 PLN
 6. Zestawy komputerowe z peryferiami. Za kwotę 20 000 PLN
 7. System akwizycji danych detektora LArGe - elektronika VME + oprogramowanie. Za kwotę 67 000 PLN
 8. Analizator wielokanałowy. Za kwotę 30 750 PLN
 9. System akwizycji danych detektora LArGe - elektronika NIM - część 1. Za kwotę 50 000 PLN
 10. System akwizycji danych detektora LArGe - kaseta VME. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Improvement of the energy resolution via an optimized digital signal processing in GERDA Phase I IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, D. Borowicz, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2015, tom: 75, strony: 255-266), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-015-3409-6 - link do publikacji
 2. Results on Neutrinoless Double-β Decay of Ge76 from Phase I of the GERDA Experiment IF: 7,943
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2013, tom: 111, strony: 122503), Wydawca: APS Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.111.122503 - link do publikacji
 3. Limit on the Radiative Neutrinoless Double Electron Capture of 36Ar from GERDA Phase I IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, D. Borowicz, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 4. 2νββ decay of 76Ge into excited states with GERDA phase I IF: 2,448
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, D. Borowicz, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics (rok: 2015, tom: 42, strony: 115201), Wydawca: IOPScience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0954-3899/42/11/115201 - link do publikacji
 5. Pulse shape discrimination for GERDA Phase I data IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2013, tom: 73, strony: 2583), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1140/epjc/s10052-013-2583-7 - link do publikacji
 6. The background in the neutrinoless double beta decay experiment GERDA IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2014, tom: 74, strony: 2764), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-014-2764-z - link do publikacji
 7. Flux Modulations seen by the Muon Veto of the Gerda Experiment IF: 3,425
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, D. Borowicz, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  Astroparticle Physics (rok: 2016, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. Measurement of the half-life of the two-neutrino double beta decay of 76Ge with the GERDA experiment IF: 5,326
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics (rok: 2013, tom: 40, strony: 35110), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0954-3899/40/3/035110 - link do publikacji
 9. Results on bb decay with emission of two neutrinos or Majorons in 76Ge from GERDA Phase I IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, D. Borowicz, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2015, tom: 75, strony: 416-428), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-015-3627-y - link do publikacji
 10. Production, characterization and operation of 76Ge enriched BEGe detectors in GERDA IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, D. Borowicz, M. Misiaszek, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2014, tom: 75, strony: 39-61), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 11. The GERDA experiment for the search of 0νββ decay in 76Ge IF: 5,247
  Autorzy:
  GERDA Collaboration, K. Pelczar, M. Wójcik, G. Zuzel
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2013, tom: 73, strony: 2330), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-013-2330-0 - link do publikacji
 12. Removal and deposition efficiencies of the long-lived Rn-222 daughters during etching of germanium surfaces IF: 1,077
  Autorzy:
  G. Zuzel, M. Woojcik, B. Majorovits, M.O. Lampert, P. Wendling
  Czasopismo:
  Nucl. Instr. Meth. A (rok: 2012, tom: 676, strony: 149-154), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nima.2011.12.020 - link do publikacji
 1. SEARCHES FOR NEUTRINOLESS DOUBLE BETA DECAY - RESULTS FROM PHASE I OF THE GERDA EXPERIMENT
  Autorzy:
  G. Zuzel
  Konferencja:
  37th International Conference of Theoretical Physics - Matter to the Deepest - Recent Developments in Physics of Fundamental Interactions (rok: 2013, ), Wydawca: ACTA PHYSICA POLONICA B, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO
  Data:
  konferencja SEP 01-06, 2013
  Status:
  Opublikowana