Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 288 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych, jako nowa metoda modyfikacji biomateriałów na bazie struktur włóknis...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 2. Sprzęgacz mocy sygnałowej i pompującej o zwiększonej sprawności transmisji sygnału

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: Dorota Stachowiak

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 3. Ekspresja i inżynieria nowej lakazy z Fusarium oxysporum oraz jej rola w bioupłynnianiu węgla brunatnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Natalia Kwiatos

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 4. Modelowanie niestacjonarnego zależnego od sygnału szumu w równoległym obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: Tomasz Pięciak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 5. Psychologiczne i społeczne aspekty kształtowania podziemnych stacji metra: właściwości przestrzenne a komfort i bezpiecz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Jasińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

 6. Wzajemny wpływ namagnesowania i prądu elektrycznego w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: Grzegorz Mazur

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kajzer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 8. Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa w ramach doświadczenia wycieczki po slumsie Kibera w Kenii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Gutowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 9. Badanie zjawiska wyładowań niezupełnych w oleju elektroizolacyjnym w oparciu o jednoczesne wykorzystanie metod pomiarowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Michał Kunicki

  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 10. Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, wyst...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Pawlak

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 11. Czy nasunięcie Mosselhavoya (Ny Friesland) stanowi granicę terranów kaledońskiego podłoża Svalbardu?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: Jakub Bazarnik

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 12. Identyfikacja oraz charakterystyka jęczmiennych homologów czynnika transkrypcyjnego PSR1 związanych z regulacją ekspresj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Paweł Sega

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 13. Wpływ Major Histocompatibility Complex Class I (MHC I) na dobór naturalny i zaburzenia rozrodu u koni

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: Joanna Jaworska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 14. Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lisińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 15. Studium zdarzeń duplikacji w genomie.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST6

  Kierownik: Jarosław Paszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Koniugaty nanocząstek z przeciwciałem monoklonalnym - nowe otwarcie w celowanej terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ3

  Kierownik: Monika Marcinkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 17. Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Norbert Szymański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 18. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: Milena Różycka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 20. Geometria dużej skali działań grup

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Sawicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ jamamarinu na funcjonowanie układu rozrodczego, rozwój embrionalny i wczesno-larwalny chrząszcza Tenebrio molitor ...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: Karolina Walkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 22. Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Radosław Rogoza

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 23. Wpływ nanocząstek srebra (Ag-NPs) syntetyzowanych biologicznie na aktywność metaboliczną komórek ssaczych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Chojniak

  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 24. Nowe metody spektroskopii NMR dla białek częściowo losowo deuterowanych.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: Michał Górka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 25. Wpływ sposobu wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne płytek ze stopu Al o strukturze ultradrobnoziarnis...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: Marta Orłowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 26. Zagadnienia cieplne tarcia dla układów warstwa-podłoże z uwzględnieniem termoczułości materiałów

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Ewa Och

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 27. SYNCHRONIZACJA WIRUJĄCYCH WAHADEŁ ORAZ BELEK POD WPŁYWEM WYMUSZEŃ REGULARNYCH I CHAOTYCZNYCH.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Zofia Szmit

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 28. Molekularny mechanizm interakcji receptorów z rodziny GPCR z białkiem G.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: Stefan Mordalski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Środowiskowe bakterie glebowe - zmiany we właściwościach powierzchniowych i fizjologii komórek w obecności chlorowych po...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Wojciech Smułek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 30. Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sebastian Lijewski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 31. Analiza oddziaływań hydrodynamicznych pojedynczych cząstek przy użyciu pęsety optycznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: Krzysztof Zembrzycki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 32. Wpływ transakcji leasingu zwrotnego na wartość rynkową i wyniki finansowe przedsiębiorstw

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Mateusz Czerwiński

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 33. Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Elżbieta Krawczyk-Dembicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania

 34. Rola białek PorX i PorY w regulacji ekspresji białek odpowiedzialnych za wydzielanie głównych czynników wirulencji bakte...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ1

  Kierownik: Mariusz Madej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 35. Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizat...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: Damian Chlebda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 36. Rola oksydazy NADPH Nox4 w dysfunkcji śródbłonka naczyniowego spowodowanej działaniem docetakselu

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: Piotr Szczepaniak

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 37. Wykorzystanie techniki olfaktometrii terenowej i techniki GCxGC-TOFMS do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosfe...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: Paulina Kolasińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej materiału werbalnego w kontekście komunikacyjnym - rola spójności emocjonalnej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 39. Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew i krzewów na przykładzie Padus serotina, Quercus rubra o...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Dyderski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Ocena aktywności przeciwnowotworowej chemioimmunoterapii z udziałem nanokoniugatów metotreksatu oraz szczepionek na bazi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: Agnieszka Szczygieł

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 41. Zmienność strukturalna osad Delty Nilu jako element polityki urbanizacyjnej władców egipskich w III tysiącleciu p.n.e....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Małecka-Drozd

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 42. Elektrokatalityczne właściwości elektrod z uporządkowanym układem nanodrutów AgPd względem redukcji halogenków alifatycz...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: Anna Brudzisz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 43. Molekularne mechanizmy dużej wrażliwości komórek patogennych grzybów z rodzaju Cryptococcus na działanie nowego, potencj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Przywara

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 44. Biografie bezimiennych. Interdyscyplinarne badania szczątków ludzkich odkrytych na stanowisku archeologicznym Cerro Colo...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Łukasz Majchrzak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 45. Ultrazimne bozony w periodycznie modulowanych bichromatycznych sieciach optycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST2

  Kierownik: Jan Major

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: Weronika Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Stachowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 48. Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło i wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Alicja Gzowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 49. Badania przyczynowe we współczesnej ekonomii

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS1

  Kierownik: Mariusz Maziarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

 50. Synteza nowego chiralnego bloku budulcowego i jego zastosowanie w totalnej syntezie krzyżowo-sprzężonego cyklopentenonow...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: Beata Łukasik

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk