Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Koordynacja funkcji splajseosomu podczas rozwoju zarodkowego

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Maciej Cieśla

  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

 2. Związek pomiędzy zegarem okołodobowym, zanieczyszczeniem światłem i rozwojem choroby Parkinsona - badania na modelu Dros...

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Milena Damulewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 3. System do obrazowania spektrometrią mas w trzech wymiarach (3D MSI)

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Joanna Nizioł

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

 4. Hybrydowe struktury materiałów warstwowych dla nowoczesnej optoelektroniki

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Maciej Molas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 5. Opracowanie procesów odzyskiwania surowców krytycznych ze zużytych ogniw litowo-jonowych

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Monika Wilamowska-Zawłocka

  Politechnika Gdańska

 6. Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD...

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Artur Rydosz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 7. Topologia spotyka magnetyzm: związki na bazie Sn dla sterowanych magnetyzacją przejść topologicznych

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr Ewa Młyńczak

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 8. Bunyawirusowe strategie reorganizacji i wykorzystania translacji komórkowej

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Piotr Gerlach

  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

 9. Dobowe funkcje sygnalizacyjne fosfatazy fosfoinozytydowej SHIP2

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Abdelhalim Azzi

  Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

 10. W kierunku elektrochemii pojedynczych cząsteczek: Badania procesów redoks w skali nano

  Konkurs: SONATA BIS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Wojciech Nogala

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk