Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 2 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie dynamiki układów kilkunukleonowych w obszarze pośrednich energii.

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr Izabela Ciepał

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 2. Badanie sił jądrowych w układach 4 nukleonów w obszarze pośrednich energii.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Izabela Ciepał

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk