Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. COOL-DUNES – Czynniki kontrolujące strukturę przestrzenną peryglacjalnych pól wydmowych w centralnej części Europejskieg...

    Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST10

    Kierownik: Michał Łopuch

    Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska