Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Numeryczne modelowanie procesu zniszczenia metali porowatych na podstawie obrazów mikrotomograficznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Michał Doroszko

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 2. Badanie trójwymiarowych trajektorii ruchu pęcherzy gazowych w cieczy

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Augustyniak

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 3. Procesy pękania elementów z karbami wykonanych z tworzyw sztucznych, w warunkach prostych i złożonych stanów obciążenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST8

  Kierownik: Elżbieta Bura

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 4. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Romanowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 5. Badania tarcia i zużycia stopów implantacyjnych i ceramiki korundowej w warunkach frettingu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Klekotka

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 6. Wpływ ko-domieszkowania lantanowcami szkieł bizmutowo-germanowych na ich właściwości luminescencyjne w zakresie 2 - 3 um...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Ragiń

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 7. Stabilność intensyfikowanego przez mikromembranę wrzenia w minikanale

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Romuald Mosdorf

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 8. Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Adam Bajkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 9. Modelowanie kumulacji uszkodzeń i pękania materiałów konstrukcyjnych w warunkach złożonych obciążeń zmęczeniowych, także...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Andrzej Seweryn

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 10. Włókna szklane domieszkowane lantanowcami o hybrydowych właściwościach bioaktywnych i sensorowych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Agata Baranowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 11. Materiały kompozytowe o osnowie metalicznej z naturalnym wypełniaczem

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr Izabela Zgłobicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 12. Wybrane problemy termomechaniki materiałów o właściwościach zależnych od temperatury

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Perkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 13. BADANIE DYNAMIKI ZALEWANIA DYSZY CIECZĄ PODCZAS FORMOWANIA SIĘ KOLUMNY PĘCHERZY

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Paweł Dzienis

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 14. Analiza niestabilności wrzenia w równoległych minikanałach

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr Hubert Grzybowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 15. Badania wymiany ciepła i oporów przepływu w upakowanym złożu warzyw i owoców

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: Adam Łapiński

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 16. Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy n...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Wyszkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 17. Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Romuald Mosdorf

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 18. Modelowanie numeryczne nagrzewania tarciowego w układzie hamulcowym z uwzględnieniem wzajemnej zależności prędkości, tem...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Grześ

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 19. Analizy biomechaniczne systemu implantacyjnego do bezpośredniego połączenia protezy z kością

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Prochor

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 20. Wpływ modyfikacji warstwy powierzchniowej biomateriałów metalicznych na ich właściwości eksploatacyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Łępicka

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 21. Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Oleksii Nosko

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 22. Nieliniowe modele matematyczne i badania doświadczalne nagrzewania tarciowego kolejowego układu hamulcowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Michał Kuciej

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny