Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Helena Żakowska-Henzler

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 2. Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 3. Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Żaneta Pacud

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 4. "Suwereni specjalnego przeznaczenia": platformy online i nowe prawo umów ery cyfrowej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 5. Retorsje w prawie międzynarodowym publicznym

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agata Kleczkowska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Małoletni wobec rodziców i państwa.Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycyp...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Andrzejewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 7. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 8. Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych - perspektywa krajowa i międzynarodowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Kleczkowska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 9. Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetow...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Szmigielski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 10. Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 11. Przekształcenia uregulowań dotyczących bezpieczeństwa biologicznego w rolnictwie, w prawie UE i jej wybranych partnerów ...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Zimny

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 12. Analiza sędziowskich decyzji i poglądów na temat stosowania kary pozbawienia wolności

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Dominik Wzorek

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 13. Dyskryminacja ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Domańska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 14. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza kry...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Roman Wieruszewski

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 15. Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organó...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Błachucki

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 16. Reforma prawa wykroczeń

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Daniluk

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie Unii Europejskiej i ich wpływ na polskie, niemieckie, fr...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ariadna Ochnio

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 18. Metody zapobiegania secesji w prawie międzynarodowym: problem samostanowienia wewnętrznego

  Konkurs: POLS , panel: HS5

  Kierownik: dr Sava Jankovic

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 19. Alternatywy pozbawienia wolności w państwach postsocjalistycznych

  Konkurs: DAINA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Celina Nowak

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 20. Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Grażyna Baranowska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 21. Ściganie bojowników ISIS za zbrodnie międzynarodowe popełnione w Syrii i Iraku przed międzynarodowym karnym wymiarem spr...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Helena Winkiel-Skóra

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 22. Przestępczość i zachowania antyspołeczne nieletnich we współczesnej Polsce

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 23. Zrównoważony kapitalizm w UE: instytucjonalna różnorodność transformacji rynków finansowych - prawna analiza ekonomii po...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Smoleńska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 24. Wpływ zasad prawa Unii Europejskiej na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dawid Miąsik

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 25. Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Irena Rzeplińska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 26. Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się - wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Monika Szwarc

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 27. Rozliczalność jako kategoria prawa konstytucyjnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 28. Algorytmiczne ustalanie cen w świetle zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Marcin Mleczko

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 29. Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne....

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Joanna Florecka

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Wzmacnianie pozycji obywateli przez kontrolę reguł świadczenia usług online: zautomatyzowana ocena transparentności prze...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Hans Micklitz

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 31. Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Hanna Kuczyńska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 32. Compliance jako narzędzie zapobiegania korupcji

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Celina Nowak

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 33. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk