Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania mechanizmu ekspresji hormonozależnych cytochromów P450 w wątrobie szczura w warunkach desensytyzacji przysadki mózgowej wywołanej podawaniem analogów gonadoliberyny

2012/07/N/NZ4/02569

Słowa kluczowe:

cytochromy P450 czynniki transkrypcyjne hormony analogi gonadoliberyny buserelina cetroreliks

Deskryptory:

 • NZ4_6: Endokrynologia
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ7_15: Toksykologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Rafał Skowronek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 148 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-08

Zakończenie projektu: 2016-08-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Expression of cytochrome P450 2C and 3A in female rat liver after long-term administration of gonadoliberin analogs IF: 0,695
  Autorzy:
  Rafał Skowronek, Piotr Czekaj, Aleksandra Suszka-Świtek, Ewa Czech, Anna Wiaderkiewicz, Danuta Plewka, Aleksandra Bryzek
  Czasopismo:
  International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (rok: 2016, tom: 29(2), strony: 293–314), Wydawca: Nofer Institute of Occupational Medicine
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13075/ijomeh.1896.00528 - link do publikacji
 1. An experimental approach to the mechanism of growth hormone-dependent expression of drug-metabolizing cytochromes P450
  Autorzy:
  Rafał Skowronek, Aleksandra Suszka-Świtek, Piotr Czekaj
  Konferencja:
  XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
  Data:
  konferencja 3-6.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Changes in the concentration of sex hormones and growth hormone caused by long- and short-term administration of gonadoliberin analogs in female rats
  Autorzy:
  Rafał Skowronek, Aleksandra Suszka-Świtek, Kamil Sołtysik, Emanuel Kolanko, Piotr Czekaj
  Konferencja:
  49 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików "Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie" (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
  Data:
  konferencja 9-12.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. The studies on the mechanism of growth hormone-dependent cytochromes P450 expresion after long-term administration of GnRH agonist and antagonist
  Autorzy:
  Rafał Skowronek, Piotr Czekaj, Aleksandra Suszka-Świtek, Danuta Plewka, Ewa Czech, Anna Wiaderkiewicz, Aleksandra Bryzek
  Konferencja:
  The 11th International Symposium on GnRH: The HypothalamicPituitary-Gonadal Axis in Cancer and Reproduction (rok: 2014, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja 9-11.02.2014
  Status:
  Opublikowana