Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Określenie zmian zachodzących w mięśniach emu (Dromaius novaehollandiae) w procesie dojrzewania mięsa, z uwzględnieniem ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: Mateusz Bucław

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 2. Stymulacja metabolizmu wtórnego bakterii nanomateriałami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ1

  Kierownik: Adrian Augustyniak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 3. Analiza mechanizmów zwiększonej efektywności substancji przeciwdrobnoustrojowych względem biofilmu w obecności wirująceg...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Karol Fijałkowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 4. Wpływ wirującego pola magnetycznego na aktywność lakazy i peroksydazy Dyp1B w procesie modyfikacji ligniny i dekompozycj...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Agata Wasak

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 5. Wykorzystanie technik proteomicznych do oceny wpływu diety z różnym udziałem fruktanów typu inulinowego na zmiany profil...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Agnieszka Herosimczyk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 6. Polimorfizm genu kodującego czynnik transkrypcyjny SREBP1 u bydła mlecznego - potencjalny wpływ na kompozycję kwasów tłu...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: Witold Proskura

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 7. W poszukiwaniu nowych markerów płodności samców u bydła. Ekspresja akwaporyn w narządach rozrodczych i plemnikach u buha...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Michałek

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt