Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowa metoda wyznaczania poziomu istotności kryteriów decyzyjnych w oparciu o obiekty charakterystyczne

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 2. Wspomaganie procesów rozprzestrzeniania treści marketingowych w mediach społecznościowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Jankowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 3. Konstrukcje zbiorów obrazów całkowych do szybkiej ekstrakcji cech i uczenia maszynowego w zadaniach detekcji

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Klęsk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 4. Nieinwazyjne metody redukcji zjawiska habituacji w marketingu elektronicznym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jarosław Jankowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 5. Synteza obrazów uwzględniająca kierunkowość widzenia

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Radosław Mantiuk

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 6. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 7. Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki