Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Społeczne i gospodarcze znaczenie obozów i garnizonów wojskowych w państwie polsko-litewskim (XVI-XVIII wiek)

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Karol Łopatecki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 2. Zdolności finansowe państw jagiellońskich w XVI wieku na tle prównawczym

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Guzowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 3. Nierówności ekonomiczne w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ich społeczno-polityczne konsekwencje

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Poniat

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 4. Liga Kobiet w ternie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywis...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Dajnowicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 5. Nie tylko sarmatyzm. Dzieje mityczne i fantazje w skandynawskiej historiografii nowożytnej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krystyna Szelągowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Mała epoka lodowcowa a kryzys gospodarczy w Polsce wczesnonowożytnej

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Kozłowska-Szyc

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych