Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Cechy osobowości, zachowania agresywne i charakterystyki sytuacji psychologicznych: badania wśród nieletnich w otwartym ...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karol Konaszewski

  Uniwersytet w Białymstoku

 2. Termowrażliwe polimery gwieździste oparte na steroidach i sacharydach jako nowoczesne systemy dostarczania leków

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Misiak

  Uniwersytet w Białymstoku

 3. Rodzina, gospodarstwo domowe i standard życia w Wilnie w XVIII w.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr Radosław Poniat

  Uniwersytet w Białymstoku

 4. "Dwa w jednym" - nowe polimery fluorescencyjne do jednoczesnego obrazowania oraz dostarczania leku

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wilczewska

  Uniwersytet w Białymstoku

 5. Przemiany w strukturach rodziny w wyniku specyficznej urbanizacji. Demograficzne aspekty kształtowania się kolejarskiego...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Dobrzyński

  Uniwersytet w Białymstoku

 6. Przestępczość wiejska w Polsce

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

  Uniwersytet w Białymstoku

 7. Wpływ ekspertyzy prywatnej na wykrycie prawdy materialnej w polskim procesie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Adrianna Niegierewicz-Biernacka

  Uniwersytet w Białymstoku

 8. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Jakub Farhan

  Uniwersytet w Białymstoku

 9. Rywalizacja rosyjsko-polska o własność ziemską na obszarze guberni północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach: 1...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Janusz Danieluk

  Uniwersytet w Białymstoku

 10. Nowe kierunki w tworzeniu aktywnych polimerów redoks zbudowanych z fulerenów i różnych komponentów zawierających metale ...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Krzysztof Winkler

  Uniwersytet w Białymstoku