Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 10 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Diagram fazowy naładowanych układów koloidalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Jacek Gapiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 2. Transport ładunku i spinu w dwuwymiarowych układach z oddziaływaniem spin-orbita

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Anna Dyrdał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 3. Wpływ informacji wzrokowej na ocenę bodźców słuchowych w oparciu o eksperymenty psychofizyczne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jędrzej Kociński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 4. Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: Konrad Kapcia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 5. Globalny Teleskop Astrofizyczny

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 6. Inżynieria kwantowa i kwantowe przejścia fazowe w układach optycznych i niskowymiarowych układach materii skondesowanej...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST2

  Kierownik: prof. Adam Miranowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 7. Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maciej Kozak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 8. Ultradźwiękowe i cieplne badania biokompatybilnych cieczy magnetycznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Józefczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 9. Spinowe efekty termoelektryczne w transporcie przez układy nanoskopowe

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Józef Barnaś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 10. Zróżnicowane rodziny planetoid jako brakujące ogniwo w historii Układu Słonecznego

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST9

  Kierownik: Dagmara Oszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki