Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 124 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Logika ciągła i jej algebraiczne zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Aleksander Iwanow

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. Wydajne algorytmy i reprezentacje w teorii języków formalnych i automatów.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr Artur Jeż

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Procedury decyzyjne w weryfikacji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Witold Charatonik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Funkcje maksymalne i operatory całek singularnych w przypadku ciągłym i dyskretnym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Brzegi grup Helly'ego

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Danielski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Wnioskowanie ilościowe odporne na perturbacje

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jakub Michaliszyn

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Losowe procesy w losowym środowisku

  Konkurs: OPUS 20 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Dariusz Buraczewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i zastosowania

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jan Otop

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Efekty algebraiczne: kompozycja i koindukcja

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr Maciej Piróg

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Rachunki funkcyjne i ich zastosowania

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr Błażej Wróbel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Logiki do przetwarzania danych i weryfikacji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jakub Michaliszyn

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Zastosowanie rekurencyjnych i głębokich sieci neuronowych do modelowania akustycznego sygnału mowy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr Jan Chorowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Losowo zaburzony hierarchiczny Laplasjan i poisson'owksa statystyka jego spektrum

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Alexander Bendikov

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: Krzysztof Sornat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Problemy wyjścia i ekstrema procesów stochastycznych z zastosowaniem w modelowaniu stochastycznym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Krzysztof Dębicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Teorie bez własności drzewa pierwszego rodzaju.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Dobrowolski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Teoria modeli z działaniem grupy skończonej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Procesy Levy'ego i zwarte grupy kwantowe - przykłady, własności, klasyfikacje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Anna Wysoczańska-Kula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aleksandra Kwiatkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Biler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Jeden krok od modelu relacyjnego. Kilka podstawowych zagadek baz danych.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Jerzy Marcinkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Testy adaptacyjne dla danych cenzurowanych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Grzegorz Wyłupek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Algorytmy online dla problemów konfiguracyjnych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Marcin Bieńkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki