Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania przestrzennej propagacji oraz optymalizacja metod generacji, detekcji i analizy fal temperaturowych w aspekcie bezwglednego pomiaru predkości przepływu i dyfuzyjności cieplnej gazów

2012/07/B/ST8/03041

Słowa kluczowe:

fale temperaturowe wektor prędkości przepływu dyfuzyjność cieplna

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Mechaniki Górotworu POLSKIEJ AKADEMII NAUK

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Ligęza 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 399 010 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-03

Zakończenie projektu: 2016-07-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Pomiar dyfuzyjności cieplnej mieszanin gazów metodą fal cieplnych
  Autorzy:
  Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2016, tom: 18, strony: 27-31), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Advanced Temperature Compensation and Correction Techniques in Thermal Anemometry IF: 0,8
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Instrumentation Science & Technology (rok: 2015, tom: 43, strony: 21-43), Wydawca: Taylor and Francis Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10739149.2014.942915 - link do publikacji
 3. Koncepcja pomiaru małych prędkości przepływu w oparciu o zjawisko złożenia dwóch fal temperaturowych
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2015, tom: 17, strony: 31-34), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Optymalizacja konfi guracji przestrzennej układu pomiarowego nadajnik-detektory w metodzie fal cieplnych
  Autorzy:
  Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2016, tom: 18, strony: 49-54), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Analiza właściwości dynamicznych detektorów propagacji fali temperaturowej w przepływie powietrza i mieszaniny powietrze – dwutlenek węgla
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2016, tom: 18, strony: 41-47), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 6. Stanowisko laboratoryjne z modułem liniowym o napędzie serwokrokowym do badania metod pomiaru prędkości przepływu powietrza
  Autorzy:
  Maciej Bujalski
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2014, tom: 16, strony: 43-46), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Use of the thermal wave method for measuring the flow velocity of air and carbon dioxide mixture IF: 2,218
  Autorzy:
  Andrzej Rachalski, Elżbieta Poleszczyk, Małgorzata Zięba
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2017, tom: 95, strony: 210-215), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. Wyznaczenie współczynnika dyfuzji cieplnej k z rozkładu amplitudy fali cieplnej
  Autorzy:
  Jan Kiełbasa
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2013, tom: 15, strony: 69-75), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 9. Implementacja metod znaczników termicznych w pomiarach prędkości przepływu gazów w aerologii górniczej
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Przegląd Górniczy (rok: 2015, tom: 71, strony: 95-100), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
  Status:
  Opublikowana
 10. Modelowanie analogowego układu generacji fali temperaturowej
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2013, tom: 15, strony: 77-81), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 11. Struktura i model matematyczny cyfrowej metody generacji fali temperaturowej w przepływach
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Transactions of the Strata Mechanics Research Institute (rok: 2014, tom: 16, strony: 47-52), Wydawca: IMG PAN
  Status:
  Opublikowana
 12. Employment of temperature waves superposition in method of absolute measurement of gas flow velocities down to the sub 1 m/s range IF: 1,903
  Autorzy:
  Paweł Ligęza, Dominik Kęsek
  Czasopismo:
  Sensors and Actuators A: Physical (rok: 2015, tom: 228, strony: 50-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sna.2015.03.005 - link do publikacji
 13. Optimization of the Generation of Temperature Waves in Flow Metrology IF: 0,539
  Autorzy:
  Paweł Ligęza
  Czasopismo:
  Instrumentation Science & Technology (rok: 2016, tom: online, strony: 12420), Wydawca: Taylor and Francis Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10739149.2016.1207662 - link do publikacji
 14. Patent PL225814B1: Sposób pomiaru prędkości przepływu cieczy i gazów oraz elektroniczny anemometr z falą temperaturową
  Autorzy:
  Ligęza Paweł, Rachalski Andrzej, Kęsek Dominik
  Czasopismo:
  Wiadomości Urzędu Patentowego (rok: 2017, tom: 5, strony: 6), Wydawca: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Status:
  Opublikowana
 15. Wykorzystanie sygnału typu MBS do pomiaru prędkości przepływu i dyfuzyjności temperaturowej powietrza w anemometrze z falą cieplną
  Autorzy:
  Dominik KĘSEK, Andrzej RACHALSKI
  Czasopismo:
  PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (rok: 2014, tom: 90/8, strony: 172-174), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12915/pe.2014.08.40 - link do publikacji
 1. The use of multifrequency binary sequences MBS signal in the anemometer with thermal
  Autorzy:
  Andrzej Rachalski, Maciej Bujalski, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk
  Konferencja:
  MEASUREMENT 2015, Proceedings of the 10th International Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 25-28 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Absolute flow velocity measurement by means of the thermal waves
  Autorzy:
  Andrzej Rachalski, Maciej Bujalski, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk
  Konferencja:
  MEASUREMENT 2015, Proceedings of the 10th International Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 25-28 maja 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Numerical simulations of nonlinear effect in thermal wave anemometer
  Autorzy:
  Andrzej Rachalski, Maciej Bujalski, Małgorzata Zięba, Elżbieta Poleszczyk
  Konferencja:
  Problems and Progress in Metrology PPM'16 (rok: 2016, ), Wydawca: Metrology Commission PAS
  Data:
  konferencja 5-8 June
  Status:
  Opublikowana
 4. Anemometr z falą cieplną - sygnały temperaturowe i metody wyznaczania prędkości
  Autorzy:
  Andrzej Rachalski, Dominik Kęsek
  Konferencja:
  Podstawowe Problemy Metrologii X (rok: 2014, ), Wydawca: Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach
  Data:
  konferencja 15-18 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Nowe Równania opisujące anemometr stałotemperaturowy
  Autorzy:
  Jan Kiełbasa
  Konferencja:
  Podstawowe Problemy Metrologii (rok: 2014, ), Wydawca: Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach
  Data:
  konferencja 13-18 czerwca 2014
  Status:
  Opublikowana