Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Międzypokoleniowa transmisja pamięci o wojnie: Studia przypadków rodzin w Bośni i Hercegowinie oraz w bośniackiej diaspo...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Emina Zoletic

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 2. Informacje w getcie warszawskim: źródła i znaczenia

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Maria Ferenc Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 3. Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 4. Wartości w dobie (globalnego) kryzysu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Mirosława Marody

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 5. Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Alicja Palęcka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 6. Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Kiersztyn

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 7. Władza komunistycznego państwa polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego wobec sprawczości homoseksualnych księży w okres...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Laddach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 8. Socrealizm 1951-2022. Genealogia pamiętania i zapominania w polskim polu sztuki

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Rohozińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 9. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 10. Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywic...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 11. Aktywizm ekologiczny w czasach hegemonii danych

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Ślosarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 12. Pomoc udzielana Żydom podczas II wojny światowej a proces kształtowanie się transnarodowej pamięci społecznej

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zofia Wóycicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 13. Kult przodków jako element transnarodowej sieci wsparcia rodzin wietnamskich w Wietnamie i w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Grabowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 14. Związki zawodowe wobec ograniczenia prawa do strajku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Rakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 15. Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 16. (Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet w latach 1989-2019.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Sylwia Urbańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 17. Biały rynek. Instytucjonalizacja praktyk związanych z dzieleniem się mlekiem ludzkim w Europie

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Małgorzata Gawrońska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 18. Socjalistyczna modernizacja na półperyferiach: analiza dyskursu rewolucji naukowo-technicznej w Polsce Ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Matyja

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii