Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 76 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Między podporządkowaniem a emancypacją. Historia kulturowa fotografii chłopów w Królestwie Polskim i Galicji (1846–1905)...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Koprowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 2. Akustyczna baza danych gwar mazowieckich. Wokalizm

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Justyna Garczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 3. Perwersje Holokaustowe. Pozycja polskiego świadka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Jan Borowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 4. Edukacyjny przełom demokratyczny. Rozwój edukacyjnych ruchów społecznych w Polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Maja Dobiasz-Krysiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 5. Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich - od drugiej połowy XX wieku do współczesności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 6. Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949). Pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Zborowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 7. Poruszenia. Emocje w wyobrażeniach awansu i deklasacji w kulturze polskiej lat 1944-1981

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magda Szcześniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 8. W poszukiwaniu języka. Początki polskiej nauki o literaturze w kontekście europejskich przemian światopoglądowych (1795-...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Helena Markowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Eleonory Kalkowskiej (1883-1937) polsko-niemiecka twórczość i jej recepcja

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Dżabagina

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 10. Poetyki konkretyzmu i lingwizmu. Porównanie wybranych książek poetyckich z polskiego, angielskiego i niemieckiego obszar...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 11. Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM)

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Rutkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 12. Automatyczna analiza fleksyjna tekstów polskich z lat 1830-1918 z uwzględnieniem zmian w odmianie i pisowni

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 13. Znaczenie, rozwój i funkcjonowanie pojęcia wolności w demokracji ateńskiej. Studium na podstawie tekstów mówców attyckic...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Filonik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 14. "Sąsiedzi za kurtyną ze słonej wody". Wypracowanie naukowego warsztatu historyka kultury-skandynawisty celem zbadania pr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Włodzimierz Pessel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 15. Ogrody krajobrazowe w myśli i praktyce XVIII wieku - poetyki percepcji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Kaczmarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 16. Manualne i niemanualne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Kuder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 17. Historia środowiskowa okupowanej i powojennej Warszawy (1939-1947)

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Wróbel-Bardzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 18. Polskie dyskursy postzależnościowe w kontekście porównawczym. Tematy i metodologie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Hanna Gosk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 19. Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kul...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Mirosław Bańko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 20. Leksyka teatralna największych polskich reformatorów teatru w dwudziestoleciu międzywojennym - Juliusza Osterwy, Leona S...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Ewa Dulna-Rak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 21. Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 22. Science of the Self: Human Agency in Formalist Theories of Literature and Biomedical Research, 1917-1925

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Asiya Bulatova

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 23. Rozwój polskiego systemu aspektowego w ostatnich 250 latach na tle sąsiednich języków słowiańskich

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marek Łaziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 24. Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Łuksza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 25. Więcej niż propaganda. Polskojęzyczny program wydawniczy w Królewcu jako projekt edukacji religijnej i kulturalnej (ok. ...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Kordyzon

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 26. Kultura literacka polskiego rokoka lat 1795-1830 na tle europejskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Jędrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 27. Słowiańskie narracje peryferyjne wobec monarchii habsburskiej i narodu

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kobylińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 28. Przestrzenie widzialności. Wizualne konstrukcje tożsamości w Polsce po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Magda Szcześniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 29. Stosunki wyznaniowe w językowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Zbigniew Greń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 30. Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Witold Sadowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 31. Strukturalizm Jana Mukařovskiego a kontekst nowoczesności

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Aneta Daszuta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 32. Paradygmat Simiasza: poeci-filolodzy-ekscentrycy w starożytności i ich kulturowe oddziaływanie

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jan Kwapisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 33. Fuga jako figura podmiotowości w literaturze nowoczesnej (Joyce, Cortazar, Szostak)

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Barska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 34. Głosy poezji polskiej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Kremer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 35. Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Kułakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 36. Językowe i prawne dzieje nieruchomości

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adam Niewiadomski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 37. Hades. Królestwo umarłych w wierzeniach starożytnych Greków epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 38. Mapa świata z jarmarcznej ulotki - czeska dziewiętnastowieczna twórczość kramarska w perspektywie etnolingwistycznej...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Maciej Mętrak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 39. Modernizacje widzenia. Proza polskiego modernizmu wobec nowoczesnych przekształceń dyskursu wizualnego (1890-1939)

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Sylwia Borowska-Kazimiruk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 40. Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Sosnowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 41. Badanie mowy zaburzonej i funkcji prymarnych za pomocą artykulografu CARSTENS AG501 i analizatora rozkładu pola akustycz...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anita Lorenc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 42. "Ja, Filajnis": Poeci mówiący kobiecym głosem w greckich epigramach epoki hellenistycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS2

  Kierownik: Helena Teleżyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 43. Polis wobec apoliadycznych kultów religijnych. Stosunek do orfików i orfizmu w kulturze greckiej w VI-IVw.p.n.e.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Daniel Zarewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 44. Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: Karolina Sekita

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 45. Przygody mowy. Proza Mariana Pankowskiego wobec problematyki reprezentacji

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Bandura

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 46. Fuga jako figura podmiotowości w literaturze nowoczesnej (Joyce, Cortazar, Szostak)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Barska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 47. Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Łuksza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 48. Muzyka popularna w kontekście polityki post-hegemonicznej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Artur Szarecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 49. Wyrażenia metatekstowe otwierające jedno miejsca składniowe dla innych wyrażeń

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marzena Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 50. SYNAMET - mikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dysk...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zawisławska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki