Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 113 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze pańs...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wonicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Kusiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Metody filozofii eksperymentalnej - analiza, ewaluacja i rekomendacje

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adrian Ziółkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Kołodziejska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Ekonomizacja emocji w późnym kapitalizmie - analiza socjologiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Dembek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Kinga Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Godziszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Kaliningradzki palimpsest. Wyobrażenia o przeszłości i tożsamość zbiorowa mieszkańców obwodu kaliningradzkiego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Wójcik-Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 9. Rozumowania hipotetyczne i okresy warunkowe

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Sendłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 10. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 11. W poszukiwaniu źródeł intuicji filozoficznych - nowe metody w filozofii eksperymentalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: Bartosz Maćkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 12. Mowa ideologiczna: semantyka i pragmatyka wyrażeń kontrowersyjnych i uprzedzeniowych

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Leopold Hess

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Relatywizm semantyczny dotyczący wyrażeń perspektywicznych: rewizja i obrona

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dan-Cristian Zeman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Semantyka bez intencji: wyrażenia demonstratywne, wspólne nazwy własne oraz istotność kontekstowa

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS1

  Kierownik: Jakub Rudnicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 15. Naturalizm metodologiczny w teoriach odniesienia

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS1

  Kierownik: Krzysztof Sękowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 16. Postawy niedoksastyczne i semantyka języka naturalnego

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS1

  Kierownik: dr Wojciech Rostworowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 17. Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marta Bucholc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Uczenie się semantyki kwantyfikatorów języka naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Dariusz Kalociński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 19. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 20. Relacja człowieka i środowiska. Interpretacja filozofii Williama Jamesa w kontekście etyki środowiskowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Magdalena Kiełkowicz-Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 21. Jednostkowość i treść

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Maria Matuszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 22. Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Marcin Zaród

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 23. Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni w wybranych teoriach estetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Katarzyna Weichert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 24. HOPE - Przyjmowanie "Obcych" - Permutacje tożsamości europejskiej - case study małego miasteczka sardyńskiego.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Wagner-Saffray

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 25. Logiki dla wnioskowań jakościowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. Logika językowego doświadczenia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Zdanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 27. Strategie wobec niepewności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Leyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Wiedza a znajomość konsekwencji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 29. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 30. Ludwig Wittgenstein i normatywność społeczna

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Amadeusz Just

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 31. Poznanie ucieleśnione w ujęciu ontologii lokacyjnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 32. Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Feliks Tuszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 33. Metody formalizacji i kryteria racjonalności wnioskowań zawodnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Anna Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 34. Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Analiza pola socjologii wobec doświadczenia Solidarności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Motrenko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 35. Responsybilizm w sporze o indywiduację i internalizację działań

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Paprzycka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Religia w sporze liberałów i komunitarian.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marta Turkot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 37. Socjologia polska lat 60. XX wieku w kontekście socjologii światowej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jarosław Kilias

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 38. Teoria sądu w filozoficznej Szkole Lwowskiej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Stepan Ivanyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 39. Stosunek do ciała wśród przedstawicieli klasy ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: Dorota Olko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 40. Nastawienia sądzeniowe - teoretyczne aspekty psychologii potocznej, wyjaśnień intencjonalnych oraz językowego opisu prze...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Ciecierski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 41. Algorytmiczna teoria uczenia się i obliczeniowe modele nabywania kompetencji poznawczych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Mostowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 42. Etyka populacji ludzkich w świetle teorii biopolityki.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jan Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 43. Etyczna analiza ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Różyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 44. Działalność przemysłu farmaceutycznego - etyczne wyzwania i nowa biopolityka

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: Emilia Kaczmarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Życie w kawałkach: kulturowa konstrukcja czasu w palestyńskim obozie dla uchodźców

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: Dorota Woroniecka-Krzyżanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 46. Re-konstrukcja codzienności. Społeczność miasta powiatowego tuż po wojnie: Kalisz, 1945-1948.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Krzyżanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 47. Filozoficzne założenia i konsekwencje idei globalnego społeczeństwa obywatelskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Julia Wrede

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 48. "Hermeneutyka" - badania nad językowymi podstawami filozofii Arystotelesa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Tiuryn

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 49. Nurt tzw. transitional justice ("sprawiedliwości transformacyjnej") w naukach prawnych, filozofii i politologii - perspe...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Wigura-Kuisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 50. Źródła krytyki przyczynowej koncepcji działania

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Barcz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii