Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 122 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego I...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Sielski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 2. Europejska polityka kryminalna wobec przestęsptw motywowanych kulturowo.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Grzyb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 3. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla stosunków cywilnoprawnych

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jan Podkowik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 4. Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Bocheński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Rejestry nieruchomości - studium prawnoporównawcze

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Explanation of human rights in light of contemporary analytic metaphysics

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 7. Postęp naukowy w prawoznawstwie

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Klinowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Empatia w tworzeniu prawa. Potencjał Teatru Legislacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartłomiej Bodziński-Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Naturalna historia prawa

  Konkurs: MAESTRO 13 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 10. Specyfika wykładni konstytucji przez europejskie sądy konstytucyjne

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Przyczynowość jako przesłanka odpowiedzialności karnej. Studium z eksperymentalnej filozofii prawa.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Prochownik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 12. Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Sroka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 13. "Prawne liczby". O wydawaniu osądów liczbowych z perspektywy teoretycznoprawnej i eksperymentalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Próchnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Powstawanie porządków normatywnych w grach MMORPG w perspektywie niektórych koncepcji teoretycznoprawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Radosław Pałosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 15. Architektura umysłu prawniczego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Błędy legislacyjne a zrozumiałość tekstu prawnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Krzysztof Płeszka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 17. Wpływ czynników instytucjonalno-prawnych na wybór strategii akulturacji cudzoziemców na terytorium RP. Studium socjologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Jan Klakla

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Płaskie ontologie a prawo i jego ontologia

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 19. Zasada nullum crimen sine lege w systemie demokratycznego państwa prawa. Badania prawnoporównawcze w oparciu o europejsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 20. Podmiotowość agentów programowych w ujęciu teoretycznoprawnym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Michalczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. Wyczerpanie prawa autorskiego w dobie społeczeństwa informacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Postdeliktualne zachowanie sprawcy jako przesłanka niepodlegania karze za czyn zabroniony. Przyczyny i konsekwencje. Ana...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Witold Zontek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikuli

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 24. Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawonoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Machlańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Południak-Gierz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 26. Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Światłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 27. Odstępstwo rolne jako forma dozwolonego użytku odmiany rośliny chronionej wyłącznym prawem hodowcy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Felchner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Metaforyczny charakter konceptualizacji w prawie z perspektywy kognitywnej - analiza filozoficznoprawna

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS5

  Kierownik: Marek Jakubiec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Kwestia monopolu prawa spadkowego na kształtowanie następstwa na wypadek śmierci - o "pozaspadkowym prawie spadkowym" w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Bańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 30. Słownik historii doktryn politycznych, tom VI: od T do Ż, z Suplementem

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Jaskólski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 31. Sąd Najwyższy w Izraelu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Rataj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 32. Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenia praw i wolności jednostki w związku ze stosowaniem środków karnopro...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Wiśniewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 33. Rozum publiczny między faktami a zasadami. Krytyka wizji sprawiedliwości Rawlsa

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 35. Naruszenie patentu na tle prawnoporównawczym.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Ożegalska-Trybalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 36. Problem uzasadnienia kryminalizacji zastępczej: analiza ekonomiczna

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Bystranowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 37. Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Marcin Klonowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 38. Umowa ubezpieczenia w XXI wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tereszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 39. Struktura narracji prawnych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Dubowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 40. Darowizna na wypadek śmierci w perspektywie prawnoporównawczej

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Łochowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 41. Nowe spojrzenie na artefaktualny charakter prawa. Dwa znaczenia prawa jako artefaktu.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartosz Biskup

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Wyobraźnia prawnicza

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasady i Polityczność

  Konkurs: POLS , panel: HS5

  Kierownik: dr Przemysław Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 44. Roszczenie o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną względem wierzyciela w postępowaniu z elementem transgranicznym ...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Pachla

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 45. Obrót nieruchomościami rolnymi inter vivos - rozwiązania modelowe

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Mechanizm i granice sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności a modele konkretyzacji norm prawa administracyjnego. A...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Granice analitycznej teorii prawa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Gizbert-Studnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 48. Prywatne wdrażanie europejskiego i krajowego prawa konkurencji jako instrument zapewniający jego pełną skuteczność....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Gac

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 49. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 50. Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Soniewicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji