Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Charakterystyka wzajemnych oddziaływań enancjomerów RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: lek. Marta Aleksandra Dudek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 2. Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfika...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 3. Strukturalnie zdefiniowane oligonukleotydy. Badania struktury oraz uwarunkowań strukturalnych oddziaływań i funkcji RNA...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Kierzek

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 4. Mechanizmy oddziaływania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego z biologicznie ważnymi motywami RNA

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Joanna Dominika Trylska

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 5. Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk