Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Izometrycznie uniwersalne struktury w przestrzeniach Banacha

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Joanna Garbulińska-Węgrzyn

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 2. Wpływ niejednorodności przestrzennych na stany elektronowe i zjawiska transportowe w nanostrukturach węglowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kostyrko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 3. Struktury przestrzenno-funkcjonalne osad we wczesnej epoce żelaza na Śląsku w aspekcie społecznym.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Gediga

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 4. Struktura topologiczna przestrzeni funkcyjnych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Marciszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Labus

  Politechnika Śląska, Wydział Architektury

 6. Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu arktycznych fiordów, w aspekcie przestrze...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Sławomir Kwaśniewski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Opracowanie nowych metod projektowania cząsteczek RNA o zadanej strukturze oraz zastosowanie ich do konstruowania nowych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Janusz Bujnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 8. Interpretacja przestrzenno-funkcjonalna wybranych obozowisk kultury janisławickiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Boroń

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk