Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 64 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Starzenie się nasion a procesy regulujące strukturę i funkcję kwasów nukleinowych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marcin Michalak

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Analiza mechanizmu, mediatorów i sekwencji zdarzeń w aspekcie oceny pobudzającego wpływu starzenia się ludzkiego mezotel...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 3. Przyczyny zgonu w Polsce

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Fihel

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 4. Rola czynników uwalnianych z guza w modulacji aktywności starzejących się komórek śródbłonka

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk Biomedycznych

 5. Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu: badania na modelach ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 6. Kompensacyjna aktywność mózgu osób starszych. Poszukiwanie wskaźników elektrofizjologicznych zaangażowanych w nią proces...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ludmiła Zając-Lamparska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 7. Rola kompleksów ligaz E3 w integracji homeostazy białkowej i procesów starzenia się.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Wojciech Pokrzywa

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 8. Zintegrowana analiza transkryptomu oraz proteomu jako narzędzie do monitorowania jakości oraz procesów starzenia się ikr...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Daniel Żarski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 9. Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 10. Wpływ starzenia się na sytuację budżetową w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Apoptotyczne mechanizmy starzenia się mięśni szkieletowych; zapobieganie poprzez wysiłek fizyczny

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Morawin

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 12. Sieci społeczne, transfery międzypokoleniowe i rodzina w migracjach międzynarodowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Nicińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Analiza wpływu demografii na efektywność prowadzenia polityki monetarnej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Paulina Broniatowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 14. Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promi...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: mgr inż. Olga Otłowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny