Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Fluorescencyjne sondy oligonukleotydowe oparte na strukturze i-motywu z wykorzystaniem analogu cytozyny tC

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Patrycja Rzepecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 2. Synteza i zastosowanie nowych sensorów i platform biarsenowych do selektywnej i wielofunkcyjnej modyfikacji białek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 3. Oligonukleotydowe sondy fluorescencyjne na granicy faz monowarstwa lipidowa / roztwór wodny. Monitorowanie gradientu stę...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Bernard Juskowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 4. Synteza i charakteryzacja nowych sond molekularnych do monitorowania aktywności enzymów związanych z dekapingiem RNA w ż...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 5. Projektowanie, synteza i badanie właściwości adeninowych nukleotydowych sond fluorescencyjnych - narzędzie do monitorowa...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Przemysław Wanat

  Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 6. Opracowanie metody HTS w oparciu o fluorescencyjnie znakowane analogi nukleotydów guanozynowych: nowe podejście do badań...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Renata Kasprzyk

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 7. Zróżnicowane losy chromosomów łubinów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Wojciech Bielski

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 8. Oddziaływanie oligonukleotydowych sond fluorescencyjnych, z monowarstwą Langmuira, zawierającą nanoklastery srebra (Ag N...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Angelika Świtalska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii