Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 43 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza wybranych problemów przepływu płynu z wymianą ciepła w rurach użebrowanych z wykorzystaniem metod bezsiatkowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jakub Grabski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 2. Języki i Uczenie w General Game Playing

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Jakub Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Metody podprzestrzeni Kryłowa wykorzystujące wiele akceleratorów graficznych dla rozwiązywania problemów elektromagnetyc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Michał Mrozowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 4. Wykorzystanie algorytmów inspirowanych biologicznie w rozwiązywaniu odwrotnych zagadnień krzepnięcia metali i ich stopów...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Damian Słota

  Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej

 5. Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Szarucki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Rozwój oraz synteza nowoczesnych metod modelowania niepewności w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 7. Modelowanie rozumowań abdukcyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mariusz Urbański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 8. Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej....

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Błachnio-Parzych

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 9. Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania złożonych problemów transportowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jakub Nalepa

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 10. Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z miarami.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 12. Zbadanie możliwości zastosowania inspirowanych biologicznie algorytmów memetycznych do rozwiązania problemu globalnego p...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Bigaj

  Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 13. Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Ewa Gajda-Zagórska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 14. Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych obliczeniowo problemów projektowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr inż. Sławomir Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 15. Własności rozwiązań równań nielokalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 16. Logika erotetyczna w modelowaniu liniowego i dystrybutywnego przetwarzania pytań. Podstawy teoretyczne i zastosowania

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 17. Opodatkowanie dotacji unijnych - ocena regulacji prawnych oraz identyfikacja głownych problemów występujących w praktyce...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Supera-Markowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 18. Złożone modele w problemach szeregowania zadań i metody ich rozwiązania

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Adam Janiak

  Instytut Badań Systemowych PAN

 19. Metody rozwiązania podstawowych problemów rozpoznawania uszkodzeń w złożonych obiektach dynamicznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kościelny

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 20. Wieloaspektowa analiza paleoekologiczna jako klucz do rozwiązania problemu wczesnoholoceńskiej ekspansji wiązu (Ulmus) p...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Kołaczek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 21. Wykonywanie programów a rozwiązywanie problemów: Dwa tryby przetwarzania informacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tytus Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 22. Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjon...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 23. Rozwiązywanie sporów publicznych a uczenie się organizacji oraz aktorów społecznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Robert Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 24. Analiza wybranych problemów przepływu płynów lepkich przy pomocy połączenia metody homotopii i metody rozwiązań podstawo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Kołodziej

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 25. Metody topologiczne w problemach wariacyjnych z symetrią

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Znalezienie rozwiązania problemu masy w oddziaływaniach elementarnych przy wykorzystaniu wczesnych danych z LHC

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Pokorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 27. DEUS ABSCONDITUS - DEUS REVELATUS. PROBLEM POZNAWCZEJ NIEDOSTĘPNOŚCI BOGA I JEGO ROZWIĄZANIA

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

  Wydział Filozofii, Wydział Filozofii

 28. Nielokalne zagadnienia ewolucji powierzchni międzyfazowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rybka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Nowy paradygmat obliczeniowy IzoGeometrycznej metody Minimalizacji Reziduum (iGRM) i jego zastosowanie do rozwiązywania ...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Paszyński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 30. Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Oleksii Nosko

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 31. Wielo-modelowe, wielo-kryterialne i wielo-adaptacyjne strategie rozwiązywania zadań odwrotnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 32. Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Nieliniowe zagadnienia różniczkowe w uogólnionych przestrzeniach Sobolewa i Orlicza

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Iwona Chlebicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Biler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego pode...

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jakub Kronenberg

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 36. Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 37. Topologia przestrzeni rozwiązań problemów kombinatorycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marcin Wrochna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Rola symetrii skalowania w rozwiązaniu problemu hierarchii Modelu Standardowego cząstek elementarnych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Paweł Olszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 39. Prawne aspekty partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Zakrzewska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 40. Teoretyczne podstawy monitorowania stanu technicznego konstrukcji przez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z uwzględnien...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 41. Zastosowanie nowoczesnych metod algorytmicznych w rozwiązywaniu NP-trudnych problemów klastrowania.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Krzysztof Sornat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Efektywne, równoległe strategie znajdowania klastrów rozwiązań przybliżonych trudnych problemów odwrotnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 43. Kanały relaksacji wibracyjnej w ciekłej wodzie - rozwiązanie wieloletniego problemu nową techniką badawczą: femtosekundo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Radzewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki