Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Synteza nowych receptorów, ich zastosowanie w chiralnym rozopozniu biologicznie istotnych anionów oraz opracowanie dogod...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 2. Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Jan Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Nowe C3 symetryczne pochodne tryptycenu użyteczne w konstruowaniu syntetycznych receptorów anionów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jarosław Marek Granda

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 4. Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 5. Dynamiczna chemia kombinatoryjna w poszukiwaniu selektywnych receptorów na aniony

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Filip Michał Ulatowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 6. Badania struktury przestrzennej i trwałości kompleksów receptorów makrocyklicznych z anionami w fazie gazowej za pomocą ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Witold Aleksander Danikiewicz

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 7. Pochodne azulenu jako bloki budulcowe w konstrukcji selektywnych receptorów anionów

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Dawid Grzegorz Lichosyt

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 8. Synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych nowych podandów opartych na szkielecie 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Marek Bąk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii