Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ starzenia się mezotelium otrzewnowego na sprawność połączeń międzykomórkowych oraz indukcję przejścia epitelialno-...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefan Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 2. Ścieżki sygnalizacyjne nowotworowych komórek macierzystych jako cel terapeutyczny w leczeniu raka jajnika

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Zabel

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 3. Zbadanie roli arginaz pochodzenia nowotworowego i egzosomalnego w unikaniu przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologiczne...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Małgorzata Maria Czystowska-Kuźmicz

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 4. Wpływ mikrośrodowiska oraz chemioterapii na obecność cech macierzysto-podobnych w raku jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Aleksandra Klemba

  Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej

 5. Ocena wpływu ekspresji Egfl7 na diapedezę komórek immunokompetentnych w tkance surowiczego raka jajnika

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Jan Sznurkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 6. Ekspresja kinazy pirogronianowej w rakach jajnika.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Christopher Kamil Kobierzycki

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 7. Znaczenie prognostyczne ekspresji SOX18 w rakach jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Bartosz Michał Puła

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 8. Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived ad...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Marta Lisowska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 9. Patogeneza przeżywania komórek raka jajnika w warunkach braku adhezji: analiza transkryptomiczna i próby ingerencji w ce...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Stachurska

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 10. Analiza mechanizmu, mediatorów i sekwencji zdarzeń w aspekcie oceny pobudzającego wpływu starzenia się ludzkiego mezotel...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefan Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 11. Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika....

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Limon

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 12. Badania inhibitorów układu dopełniacza w nowotworach jajnika i trzonu macicy a nowe perspektywy immunoterapii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Lucyna Kapka-Skrzypczak

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

 13. Nadekspresja kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK) jako czynnik prognostyczny i predykcyjny w raku surowiczym jajnika

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Adam Stanisław Gorczyński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 14. Spontaniczne starzenie się komórek raka jajnika jako niedoceniana determinanta progresji nowotworu: badania na modelach ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Stefan Książek

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 15. Identyfikacja mechanizmu uwrażliwiania komórek ludzkiego raka jajnika na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów s...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Macieja

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Geny PIK3R1 i INPP4B - ocena znaczenia prognostycznego i predykcyjnego oraz roli w patogenezie raka jajnika.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Iwona Krystyna Rzepecka

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 17. Ocena roli nowotworowych komórek macierzystych w produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej i oporności raka jajnika na cytos...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Radosław Januchowski

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II