Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 118 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ wybranych ksantofili na własności fizyko-chemiczne błon modelowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dominika Augustyńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 2. Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji biobutanolu z wody

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Michał Stefan Wlazło

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 3. Trójwymiarowe obrazowanie rentgenowskie lokalnej struktury atomowej kryształów trójskładnikowych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karol Maria Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Romuald Paweł Mosdorf

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 5. Analiza przemian fazowych towarzyszących rozpadowi ausferrytu w niklowo-miedziowym żeliwie ADI, wytwarzanym w warunkach ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Andrzej Gazda

  Instytut Odlewnictwa

 6. Nierównowagowe procesy w nadciekłych układach fermionów

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Magierski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 7. Wpływ stanu struktury i morfologii warstwy wierzchniej cienkich taśm na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al na mechaniz...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Ewa Michalska-Domańska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 8. Przepływy reaktywne w ośrodkach porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Aleksander Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Nanosensory plazmoniczne: limit detekcji, własności stochastyczne oraz mierzenie zmian strukturalnych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jan Antosiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 10. Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury monokrystalicznych nadstopów niklu w wysokiej te...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Beata Teresa Dubiel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 11. Badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu o wysokiej entropii FeAlCrNiCo wytwarzanego laserową techniką p...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Izabela Sylwia Kunce

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 12. Wpływ domieszek funkcjonalnych na wybrane właściwości fizyczne i elektrooptyczne smektycznej fazy antyferroelektrycznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Przemysław Stanisław Morawiak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 13. Wykorzystanie szumu sejsmicznego do określania rodzaju i miąższości warstw przypowierzchniowych oraz rozpoznania topogra...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Maciej Jan Mendecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 14. Światło na rzadziej uczęszczanych ścieżkach - optyka trójwymiarowych struktur fotonicznych.

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Piotr Jan Wasylczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 15. Powierzchniowe krzywe osobliwe w wypadkowej termodynamice powłok

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Violetta Anna Konopińska-Zmysłowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 16. Polimeryzacja wysokociśnieniowa. Badania nad kinetyką procesu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 17. Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych platerów na bazie miedzi wytwarzanych metodą spajania wyb...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Zdzisław Paul

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 18. Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al/Ti i Ni/Ti z wykorzystaniem obserwacji...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 19. Przepływ ciepła w mikroskali. Analiza wrażliwości, zadania odwrotne, modelowanie przemian fazowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 20. Sterowanie procesem krystalizacji powłoki cynkowej w aspekcie optymalizacji technologii jej wytwarzania na powierzchni w...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Kopyciński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 21. Badanie elementarnych procesów separacji ładunku w fotoogniwach barwnikowych metodami czasowo-rozdzielczej spektroskopii...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Marcin Ziółek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 22. Wpływ procesu krystalizacji na strukturę i właściwości elektryczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-O

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Kusz

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 23. Stopy o wysokiej entropii jako nowa grupa materiałów do magazynowania wodoru

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Adam Czujko

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 24. Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych układów platerów na bazie m...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Zdzisław Paul

  INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

 25. Modelowanie właściwości spektroskopowych próbników wysokiego ciśnienia do badań HMF-EMR

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 26. Badania procesów wymiany ciepła i rozkładów pól prędkości przepływów metodą PIV oraz efektów przemian fazowych i transpo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Jakub Adrian

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 27. Różne drogi zarodkowania metastabilnej fazy "beta bis" w utwardzalnych wydzieleniowo stopach AlMgSi oraz ich wpływ na st...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Piotr Krzysztof Osuch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 28. Efekty energetyczne towarzyszące powstawaniu faz międzymetalicznych z układu Al-Zr

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Maciej Maciąg

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 29. Procesy przemagnesowania epitaksjalnych nanokropek magnetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Ewelina Milińska

  Instytut Fizyki PAN

 30. Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn,...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Monika Wierzbicka-Miernik

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 31. Opracowanie nowej generacji modeli rozwoju mikrostruktury i ich zastosowanie do projektowania technologii produkcji zaaw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 32. Doświadczalne i teoretyczne badania zjawisk mikrostrukturalnych wewnątrz lokalizacji odkształceń w materiałach granulowa...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Danuta Leśniewska

  Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 33. Nanokompozyty poliuretanowe zawierające grafen do akumulacji energii cieplnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Kinga Agnieszka Pielichowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 34. Przemiany fazowe podczas niskiego i średniego odpuszczania oraz ich wpływ na własności stali

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Jakub Dziurka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 35. Wpływ warunków cieplnych procesu zgrzewania wibracyjnego na zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz orientację włó...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Barbara Węglowska

  Instytut Spawalnictwa

 36. Wpływ morfologii austenitu na produkty indukowanej odkształceniem przemiany ferrytycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dominik Józef Dziedzic

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 37. Opracowanie nowych układów sorpcyjnych do izolowania, pobierania próbek i oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Agata Karolina Spietelun

  Politechnika Gdańska

 38. Oznaczanie zawartości całkowitych metali śladowych w miodach pszczelich z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyj...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Helena Stecka

  Politechnika Wrocławska

 39. Warstwy hybrydowe otrzymywane w procesie PACVD - nowe perspektywy pasywacji diod organicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Marlena Dyndał

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 40. Mikrostruktura i właściwości biodegradowalnych biomateriałów na bazie faz międzymetalicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Kamil Kowalski

  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 41. Fluktuacje prądowe i spinowe w układach kropek kwantowych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Ptaszyński

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 42. Charakterystyka fazowa i fizykochemiczna oraz właściwości sorpcyjne osadów żelazistych z procesów uzdatniania wody....

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Wołowiec

  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 43. Ewolucja mikrostruktury podczas wysokotemperaturowego wyżarzania i pełzania wytwarzanego przyrostowo nadstopu niklu IN62...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Beata Teresa Dubiel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 44. Podstawy transformacji metastabilnej fazy omega spowodowanych intensywnym odkształceniem plastycznym w stopach tytanu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Zdalne kontrolowanie światłem aktywności barwników, białek i katalizatorów: obrazowanie, sensoryka i konwersja energii...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Sebastian Paweł Maćkowski

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D karbidków i azotków tytanu - faz MXenes

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Maria Jastrzębska

  Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

 47. Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Wiktor Chuderski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Badania procesu krystalizacji inicjowanego inteligentnymi polimerami

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marcin Tadeusz Lemanowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 49. Wpływ temperatury bezpośredniego podgrzewania indukcyjnego prądami wysokiej częstotliwości na obniżenie skłonności do pę...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Łukasz Rakoczy

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 50. Związki międzymetaliczne wytwarzane metodami szybkiego i kierunkowego krzepnięcia przeznaczone do zastosowań katalityczn...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Lidia Krystyna Lityńska-Dobrzyńska

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk