Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 42 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dlaczego "obcy"? Dlaczego "swój"? Programy i praktyki integrowania Romów we współczesnej Polsce

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Witkowski

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych

 2. Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organiza...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Leszczyńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 3. Wierzenia i praktyki religijne w "Ziemi Czerwonej": zespoły budowli sakralnych i obiekty kultowe z miasta portowego Bere...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Iwona Zych

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego

 4. Społeczne konstruowanie glokalnej tożsamości miejsca na przykładzie miejscowości Anjuna (Indie) - wyobrażenia i praktyki...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Rybus

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 5. Tradycja' z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian More z Amazonii boliw...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Paweł Chyc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 6. Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1956). Praktyki i wyobrażenia

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Zborowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 7. Spory o dziesięciny pomiędzy świeckimi a duchowieństwem katolickim na obszarze ziemi bielskiej województwa podlaskiego w...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Gołaszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 8. Stworzenie metody kształcenia słuchu w oparciu o percepcję różnic stroju i brzmienia podstawowych interwałów za pomocą n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marek Toporowski

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 9. A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jacek Gądecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 10. Ogrody krajobrazowe w myśli i praktyce XVIII wieku - poetyki percepcji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Kaczmarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 11. Sanskrycka poezja figuratywna (ćitrakawja) w teorii i praktyce

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Hermina Cielas

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 12. ródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX ...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Sikora

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 13. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyz...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Gamrat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 14. Stawanie się obywatelami Europy, 'bycie nowoczesnym' i praktyki konsumpcji. Materialne wyposażenie gospodarstwa domowego...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Patryk Wasiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 15. Społeczne i kulturowe aspekty karmienia dzieci w Warszawie: dyskursy, praktyki, negocjacje.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Zofia Boni

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 16. Dyskurs apofatyczny we współczesnych badaniach literackich i kulturowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Wilczek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 17. Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego - kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Weronika Chańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 18. Praktyki językowe jako praktyki kulturowe w ujęciu antropologii słowa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Godlewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 19. Historia gender jako przedmiot wiedzy: teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłości kobiet na t...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dobrochna Kałwa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 20. Trzeci obieg - praktyki komunikacyjne kultury alternatywnej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Xawery Stańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 21. Słabe ontologie - teorie filozoficzne i praktyki artystyczne ponowoczesności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Andrzej Marzec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 22. Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Malewska-Szałygin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 23. Przeduniwersyteckie tradycje literaturoznawstwa polskiego. Przypadek poznański

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adela Kobelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 24. Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marianna Michałowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 25. Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Izabella Rylska

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

 26. Rynek wtórny książki w Polsce: korzenie - uwarunkowania - praktyka - perspektywy (kształtowanie się księgarskiego rynku ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Nieć

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny

 27. Komedia dell'arte - myśl teoretyczna i praktyka sceniczna (studium krytyczno-analityczne z antologią tekstów)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Surma-Gawłowska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 28. Zasady, wzorce i praktyki współistnienia wielowyznaniowego społeczeństwa Lwowa w wymiarze codziennym na przełomie XVI i ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Jakub Wysmułek

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 29. Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej - międzykulturowe badania porównawcz...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Kujawska

  Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 30. Poprzez ciało w ruchu. Antropologiczne studium ucieleśnionych doświadczeń i zmiany tożsamości uczestniczek kultury fitne...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominika Czarnecka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Semantyka i pragmatyka onimiczna. Onomastyczna definicja nazwy własnej a teoria i praktyka polityki nazewniczej

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Włoskowicz

  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Aranżowanie temporalności: kulturowe praktyki zarządzania czasem

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Celina Strzelecka

  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 33. Przemiany "polskiego jedzenia" w kosmopolitycznym pejzażu jedzeniowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Fabio Parasecoli

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (u...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Steciąg

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 35. Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Wojdala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 36. Grecka teoria i praktyka retoryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (II-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Podbielski

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 37. Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949). Pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agata Zborowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 38. Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Damian Pierzak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

 39. Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej i filozofii mesjanizmu (1750...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Piotr Urbanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 40. Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i w praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 41. Radio na uwięzi: przemysł radiowy, instytucje i praktyki użytkowników w PRL

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Joanna Walewska

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 42. Literackie praktykowanie miasta: paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Clara Zgoła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki