Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 54 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Traczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 2. Neuronalne podłoże podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności: rola aktywności fazowej neuronów dopaminowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Przemysław Cieślak

  Instytut Farmakologii PAN

 3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Helena Gaspars-Wieloch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 4. Konstrukcja i analiza narzędzi zarządzania jakością producentów zasobów informacyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Gągolewski

  Instytut Badań Systemowych PAN

 5. Czas podejmowania decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i zachowaniami kooperacyjny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Zachowania konsumentów w różnych formatach handlu detalicznego: e-commerce, m-commerce, sklepy stacjonarne

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Andrzej Szymkowiak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 7. Poznawcze czynniki podejmowania decyzji moralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Bartłomiej Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Drzewiecki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 9. Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamil Ławniczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 10. Analiza empiryczna procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 11. Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wach

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 12. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 13. Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jolanta Tkaczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Neuronalne korelaty związanych z wiekiem różnic w strategicznej kontroli poszukiwania i wykorzystywania informacji

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Tomasz Oleksy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 15. Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 16. Testowanie Kumulatywnej Teorii Perspektyw i innych modeli podejmowania decyzji w warunkach ryzyka dla loterii z dwiema i...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 17. Nauki behawioralne w prawie - zastosowania, filozoficzne implikacje, kontrowersje

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Magdalena Małecka

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 18. Zastosowanie analizy skupień na potrzeby wspomagania podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorstwa w Intern...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Lewańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 19. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem interakcyjnych obliczeń granularnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marcin Szczuka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 20. Wpływ starzenia się do podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mech...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 21. Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szymon Wichary

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 22. Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

 24. Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 25. Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 26. Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Piotr Jankowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 27. Podejmowanie decyzji i przetwarzanie emocji u sprawców przestępstw seksualnych i osób uzależnionych od alkoholu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Wojnar

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 28. Inteligentny system szeregowania zadań produkcyjnych w warunkach niepewności przedziałowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Siepak

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 29. Granularność i bipolarność w rozmytym modelowaniu procesów podejmowania decyzji i rozumowania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk

  Instytut Badań Systemowych PAN

 30. Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 31. Rola wielorakich zdolności numerycznych we wspieraniu podejmowania decyzji.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Sobków

  II Wydział Psychologii, II Wydział Psychologii

 32. Dyskontowanie strat w czasie oraz społeczne dyskontowanie strat

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Karbowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej

 33. Zaawansowane metody zintegrowanego wspomagania procesów decyzyjnych w planowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonom...

  Konkurs: SHENG 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 34. Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalia Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 35. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Joanna Mazur

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 36. Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczący...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii

 37. Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Sałabun

  Wydział Informatyki, Wydział Informatyki

 38. Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agata Olechnowicz

  Wydział Ekonomiczny, Wydział Ekonomiczny

 39. Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i de...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Białek

  Akademia Leona Koźmińskiego

 40. Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej

  Konkurs: UNISONO , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Cezary Mazurek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 41. Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Blajer-Gołębiewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 42. Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci'ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach r...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 43. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 44. Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Hertrich-Woleński

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 45. Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aldona Glińska-Neweś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 46. Wykorzystanie bazującej na GIS analizy wielokryterialnej jako wsparcia procesu podejmowania decyzji w planowaniu przestr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Mrozik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 47. Kwantowa teoria prawdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 48. Gdy wiara we własne umiejętności może przynieść porażkę. Znaczenie różnych determinant poczucia samoskuteczności początk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 49. Czynniki wpływające na zgodność porównań parami w metodach analitycznego procesu hierarchicznego i sieciowego (AHP/ANP)...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Prusak

  UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, Wydział Towaroznawstwa

 50. Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopam...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Przemysław Cieślak

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk