Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 50 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ starzenia się do podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mech...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 2. Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we wspomaganiu negocjacji

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Tadeusz Wachowicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 3. Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS1

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 4. Neuronalne podłoże podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności: rola aktywności fazowej neuronów dopaminowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Przemysław Eligiusz Cieślak

  Instytut Farmakologii PAN

 5. Zachowania konsumentów w różnych formatach handlu detalicznego: e-commerce, m-commerce, sklepy stacjonarne

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Andrzej Mariusz Szymkowiak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 6. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności - reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Helena Gaspars-Wieloch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 7. Poznawcze czynniki podejmowania decyzji moralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Bartłomiej Ryszard Kucharzyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 8. Podejmowanie decyzji i przetwarzanie emocji u sprawców przestępstw seksualnych i osób uzależnionych od alkoholu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Wojnar

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 9. Konstrukcja i analiza narzędzi zarządzania jakością producentów zasobów informacyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Gągolewski

  Instytut Badań Systemowych PAN

 10. Czas podejmowania decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i zachowaniami kooperacyjny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Wiktor Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 12. Ekonomiczne konsekwencje kształtowania się opinii i podejmowania decyzji przez konsumentów: Modelowanie agentowe dyfuzji...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Rafał Weron

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 13. Analiza empiryczna procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Adam Stanisław Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 14. Mechanizmy socjalizacji w procesie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Dawid Ławniczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 15. Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Drzewiecki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 16. Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wach

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 17. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Konrad Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 18. Neuronalne korelaty związanych z wiekiem różnic w strategicznej kontroli poszukiwania i wykorzystywania informacji

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Tomasz Sebastian Oleksy

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 19. Wpływ komunikacji nieformalnej na proces podejmowania decyzji o zakupie

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jolanta Tkaczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 20. Nauki behawioralne w prawie - zastosowania, filozoficzne implikacje, kontrowersje

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Magdalena Małecka

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 21. Zastosowanie analizy skupień na potrzeby wspomagania podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorstwa w Intern...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Elżbieta Maria Bukowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 22. Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Bogumiła Wiesława Krzeszowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 23. Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem interakcyjnych obliczeń granularnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marcin Szczuka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Testowanie Kumulatywnej Teorii Perspektyw i innych modeli podejmowania decyzji w warunkach ryzyka dla loterii z dwiema i...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Ryszard Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 25. Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Piotr Jankowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 26. Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Szymon Wichary

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 27. Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji ...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Łukasz Damurski

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Architektury

 28. Nowe metody logiczno-matematyczne w naukach stosowanych i modelowaniu procesów podejmowania decyzji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Hertrich-Woleński

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 29. Gdy wiara we własne umiejętności może przynieść porażkę. Znaczenie różnych determinant poczucia samoskuteczności początk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Grzegorz Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 30. Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Danuta Stawasz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 31. Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 32. Granularność i bipolarność w rozmytym modelowaniu procesów podejmowania decyzji i rozumowania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Aleksander Kacprzyk

  Instytut Badań Systemowych PAN

 33. Inteligentny system szeregowania zadań produkcyjnych w warunkach niepewności przedziałowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Marcin Władysław Siepak

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 34. Czynniki wpływające na zgodność porównań parami w metodach analitycznego procesu hierarchicznego i sieciowego (AHP/ANP)...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Maria Prusak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa

 35. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Joanna Urszula Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 36. Wspieranie ludzi w starszym wieku w dokonywaniu bardziej optymalnych wyborów w złożonych zadaniach decyzyjnych dotyczący...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Sędek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 37. Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 38. Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agata Sabina Olechnowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 39. Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i de...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Białek

  Akademia Leona Koźmińskiego

 40. Wykorzystanie bazującej na GIS analizy wielokryterialnej jako wsparcia procesu podejmowania decyzji w planowaniu przestr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Dawid Mrozik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 41. Progresywne wizualne metody podejmowania decyzji w humanistyce cyfrowej

  Konkurs: UNISONO , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Cezary Mazurek

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 42. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Wojciech Franciszek Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 43. Wpływ reputacji przedsiębiorstw na zachowania inwestorów giełdowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Maria Blajer-Gołębiewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 44. Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci'ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach r...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Ryszard Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 45. Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aldona Joanna Glińska-Neweś

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 46. Kwantowa teoria prawdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Wojciech Wojciechowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 47. Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopam...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Przemysław Eligiusz Cieślak

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 48. Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Białaszek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 49. Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Kabzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 50. Rola zdolności numerycznych w procesie podejmowania ryzykownych decyzji: mechanizmy psychologiczne i neuronalne.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jakub Traczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu