Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 5 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Model idealny partnerstwa strategicznego pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Lucyna Czechowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 2. Innowacje w zarządzaniu rozwojem regionalnym w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 3. Przestrzenne aspekty struktur i relacji władzy w lokalnych grupach działania LEADER w Polsce w kontekście koncepcji terr...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Furmankiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej

 4. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania nowego tysiąclecia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Joachim Diec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Analiza aliansów otwartych innowacji i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce i Europie Środko...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Puślecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej