Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 27 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa medycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grzegorz Glanowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 2. Rola endogennego układu opioidowego w patogenezie i leczeniu nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego oraz w c...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Sobczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 3. Synteza i badanie właściwości farmakologicznych cyklicznych analogów peptydów opioidowych zawierających fluorowane amino...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Justyna Piekielna-Ciesielska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 4. Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 5. Instytucje zabezpieczenia społecznego osób starszych w kontekście modeli polityki społeczej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Zofia Czepulis-Rutkowska

  INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH

 6. Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Łuczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 7. Zakażenia dróg moczowych wywołane przez drobnoustroje Pseudomonas spp. w różnych populacjach pacjentów (pacjenci hospita...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Monika Pobiega

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 8. Klasyczna refleksja polityczna w polskiej opinii publicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Rau

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 9. Wpływ chimery peptydowej PK20 (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Kaczyńska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 10. Od rodziny do rynku? - dylematy finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi jako element koncepcji kosztów niepełn...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Natalia Marska-Dzioba

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 11. Epidemiolgia występowania i charakterystyka molekularna Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących izolowanych z zakażeń w...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jadwiga Wójkowska-Mach

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 12. Polityka Polski w obszarze międzynarodowych migracji do sektora opieki nad osobami starszymi w latach 2007-2018

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 13. Racjonalne projektowanie i ocena funkcjonalnie stronniczych agonistów receptorów opioidowych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 14. Zwierciadło europeizacji: skumulowane zbiory danych sondaży międzykrajowych jako narzędzie monitorowania trendów europej...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Jabkowski

  Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych

 15. Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989)

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Łaptos

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii, Wydział Politologii

 16. Nowe strategie w farmakoterapii bólu neuropatycznego oparte na modulacji funkcji receptorów chemokinowych CCR2 oraz CCR5...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Klaudia Kwiatkowski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Analgezja i hyperalgezja opioidowa w bólu neuropatycznym - mechanizmy i cele dla nowych leków

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Przewłocka

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 18. Usługi opiekuńcze dla osób starszych świadczone przez cudzoziemców a jakość opieki domowej – perspektywa polityk publicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Matuszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 19. Poprawa racjonalnego przepisywania leków na zakażenia dróg moczowych u kruchych osób starszych.

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. n.med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych

 20. Ekonomiczne, polityczne i społeczne makro determinanty zainteresowania opinii publicznej tematyką inwigilacji w internec...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Turner

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 22. Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu dla terapii bólu neuropatycznego poprzez zbadanie interakcji farm...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Piotrowska-Murzyn

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 23. Uczące się systemy opieki zdrowotnej - etyczne zasady tworzenia i funkcjonowania

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jan Piasecki

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 24. Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Danuta Rode

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 25. Wpływ mediów na postawy polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wenzel

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 26. MAMA, NIANIA CZY ŻŁOBEK? PREFERENCJE, OPINIE I POTRZEBY RODZICÓW DOTYCZĄCE RÓŻNYCH FORM OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Głogosz

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 27. Solidarność jako zasada etyczna i prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Głos

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji