Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Dominik Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 2. Oszczędzanie energii w sieciach szkieletowych - zmiany ruchu w przestrzeni, ograniczenia warstwy fizycznej i zabezpiecze...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Filip Idzikowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 3. Metamateriał plazmoniczny - liniowa filtracja przestrzenna nie ograniczona dyfrakcyjnie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Rafał Zdzisław Kotyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Rezonansowe i nierezonansowe nieliniowe właściwości optyczne molekuł w ograniczonych przestrzeniach. Studium teoretyczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Justyna Kozłowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 5. Wiązania wodorowe w ograniczonych przestrzeniach

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Zawada

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 6. Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tatiana Danuta Korona

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Nano-ograniczenia w jednym i dwóch wymiarach oraz ich wpływ na dynamikę molekularną i zachowania krystalizacyjne materia...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Karolina Adrjanowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę i samoorganizację układów molekularnych.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji._x000D_ W kierunku le...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Kwantowa elektronika na pojedynczych atomach. Atomistyczne obliczenia własności nanostruktur krzemowych domieszkowanych ...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST3

  Kierownik: dr Michał Stanisław Zieliński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Badanie Dynamiki Molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jedno i dwuwymiarowo._x000D_ W kierunku nowego mikrosk...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST3

  Kierownik: dr Kamil Krystian Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii