Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wgląd w mechanizm odpowiedzi komórek raka jajnika na działanie nukleozydów adeninowych modyfikowanych klasterami metalok...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Bednarska

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 2. Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosens...

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Adam Rak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 3. Badania nad syntezą nowoodkrytej cyklicznej N6-treonylokarbamoiloadenozyny (ct6A) i jej analogów oraz nad wprowadzeniem ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Michał Robert Matuszewski

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 4. Biosynteza seleno-modyfikowanych nukleozydów w pętli antykodonu transferowych kwasów rybonukleinowych. Ewaluacja enzymat...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Czesława Nawrot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 5. Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfika...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 6. Izosterycznie modyfikowane acykliczne nukleozydy fosfonianowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Edward Wróblewski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 7. Nowe reagenty i metody w syntezie modyfikowanych nukleotydów oraz ich wykorzystanie do otrzymywania narzędzi biochemiczn...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacek Jemielity

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 8. Nowe 3,8-dipodstawione analogi nukleozydów purynowych o potencjalnym zastosowaniu w badaniach strukturalnych i aktywnośc...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Pasternak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 9. Pronukleotydy - droga do uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Danuta Zdrowowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 10. Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Ryszard Szczeciński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 11. Zastosowanie podejścia celowanej analizy metabolomicznej w prospektywnej ocenie ilościowych zmian profili nukleozydów pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Patejko

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 12. Dlaczego Natura wprowadziła selen do nukleozydów w pozycji wahadłowej bakteryjnych tRNA?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Czesława Nawrot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 13. Synteza analogów trimetylokapu modyfikowanych molekularnymi rotorami oraz ich zastosowanie do badania transportu jądrowe...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Błażej Wojtczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 14. Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nu...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Jadwiga Sochacka

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 15. Fosfobetainy N-tlenkowe w nowych strategiach syntezy P-modyfikowanych fosforanów i polifosforanów biomolekuł naturalnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Materna

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 16. Zastosowanie LCMS do ilościowej analizy składu cząsteczek RNA otrzymanych w procesie transkrypcji in vitro zawierających...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dominika Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 17. Chemicznie modyfikowane mRNA do badań procesów komórkowych i zastosowań terapeutycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacek Jemielity

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 18. Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Weronika Paulina Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Nowe analogi nukleotydów zawierające triazol w obrębie mostka oligofosforanowego jako mimiki końca 5' mRNA - synteza, wł...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Sylwia Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego