Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie warstwy pośredniej w laminacie metalowo-włóknistym w aspekcie odporności na korozję galwaniczną

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Maria Surowska

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 2. Badania nad elektroformowaniem kompozytowych struktur włóknistych zbudowanych z nanowłókien polimerowych modyfikowanych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Anna Magdalena Magiera

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 3. Nowe metody wytwarzania wielofunkcyjnych hybrydowych materiałów włóknistych do zastosowań w tekstronice i zaawansowanych...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Józef Kulpiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 4. Ilościowe i jakościowe korelacje pomiędzy fizycznymi aspektami obciążeń dynamicznych laminatów metalowo-włóknistych a zj...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Patryk Adam Jakubczak

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 5. Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Michał Szparaga

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 6. Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Romanowicz

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 7. Modelowanie zmęczenia nisko-cyklowego modyfikowanych laminatów metalowo-włóknistych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Majerski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 8. Adhezja i delaminacje w laminatach metalowo-włóknistych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Monika Ewa Ostapiuk

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 9. Struktury włókniste z hybrydową powłoką metaliczno-ceramiczną

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Jacek Celichowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 10. Analiza efektu mostkowania i charakterystyk zmęczeniowych hybrydowych laminatów metalowo włóknistych o złożonej struktur...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Dadej

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 11. Elektrodepozycja ultracienkich warstw polimerowych, jako nowa metoda modyfikacji biomateriałów na bazie struktur włóknis...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Katarzyna Pabjańczyk-Wlazło

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 12. Badania eksperymentalno-numeryczne wrażliwości ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych na nieosiowość obciążenia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Hubert Jacek Dębski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 13. Badania nad trwałością włóknistych kompozytów węglowo-ceramicznych poddanych działaniu obciążeń cyklicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Teresa Gumuła

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki