Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Patrycja Ciosek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 2. Wpływ bakterii probiotycznych oraz ligandów receptorów Toll-podobnych na wzrost i różnicowanie komórek nabłonkowych jeli...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Małgorzata Pierzchalska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 3. Molekularne podstawy wczesnych etapów folikulogenezy u świni: aspekty komórkowe i biotechnologiczne- badania in vitro....

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Duda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Inżynieria tkanki kostnej z wykorzystaniem ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych, białek morfogenetycznych kośc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Osyczka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 5. Senescencja komórek nowotworów pochodzenia glejowego in vitro - wyjaśnienie mechanizmu i jego praktyczne implikacje

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewelina Stoczyńska-Fidelus

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 6. Rola białka Ttyh1 w rozwoju padaczki

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Łukasiuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 7. Podłoża polimerowe do hodowli komórkowych do zastosowań w chirurgii rogówki

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Maria Grolik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 8. Ustalenie warunków hodowli guzów astrocytarnych z mutacją genu IDH1

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Sylwester Piaskowski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 9. Badanie nad zastosowaniem hodowli pierwotnych i ustalonych linii komórkowych psiego chłoniaka w diagnostyce i leczeniu c...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. wet. Aleksandra Pawlak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 10. Wpływ kwasu beta-hydroksy-beta masłowego i gamma-oryzanolu na profil transkryptomiczny genów oraz ekspresję miRNA w hodo...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Sadkowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 11. Identyfikacja i charakterystyka cząsteczek miRNA odpowiedzialnych za procesy odbudowy uszkodzeń nabłonka oddechowego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. inż. Aleksandra Szczepankiewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 12. Uwrażliwianie komórek raka trzustki na działanie impulsowego pola elektrycznego i elektrochemioterapię - od modelowania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Olga Michel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 13. Udział metaloproteazy MMP-9 w plastyczności synaptycznej: badania pojedynczych kolców dendrytycznych

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Leszek Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Badanie własności mechanicznych i spektroskopowych dwu- i trzy-wymiarowych hodowli komórkowych do oceny molekularnego me...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katarzyna Pogoda

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-214 (3'-hydroksy-3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii r...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 16. Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Karol Parchem

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 17. Uniwersalna platforma analityczna oparta o mikroekstrakcję do fazy stałej służąca do badań metabolizmu generowanego w wa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Karol Jaroch

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 18. Związki o charakterze supramolekularnym i ich kompleksy z nanorurkami węglowymi jako potencjalne układy nośnikowe dla do...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Jagusiak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 19. Rola transporterów VGLUT w niedokrwieniu mózgu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 20. Zmineralizowane termożele chitozanowe jako scaffody do hodowli komórkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 21. Analiza ekspresji białek i genów w przebiegu lekooporności pierwotnej komórek macierzystopodobnych raka nerki na sorafen...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Zofia Bielecka

  Wojskowy Instytut Medyczny

 22. Zastosowanie nowych, naturalnych preparatów białkowych do trójwymiarowej hodowli komórkowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN