Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Adam Sieradzan

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. COGRIMEN - metoda modelowania gruboziarnistego dużych układów biologicznych w ośrodkach ciągłych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłoweg...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Liwo

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 4. Gruboziarnista dynamika molekularna termometrów RNA w podwyższonej temperaturze

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Filip Leonarski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 5. Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Łukasz Golon

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 6. Wieloskalowe symulacje dynamiki molekularnej w celu zbadania struktury oligomerów amyloidów beta.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Dinh Quoc Huy Pham

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipi...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST4

  Kierownik: dr Adam Sieradzan

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 8. Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES ...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Cezary Czaplewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 9. Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Lipska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii