Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 43 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dunajski szlak kultury jamowej

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 2. Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu - badania porównawcze egejskich techniki tkackich.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Maria Ulanowska

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi

 3. Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarach południowo-zachodnio bałtyckich (2500 - 1500 p. Chr.). Dlaczego powstały...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Czebreszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 4. Rozkwit czy upadek? Społeczeństwa Kujaw od późnego neolitu do środkowej epoki brązu w świetle analiz archeologicznych i ...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Pospieszny

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 5. Przemiany w obrządku grzebalnym w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza jako wyraz zmian społeczno-kulturowych w południow...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Antoni Gediga

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 6. Schematyczny czy niepowtarzalny? - model osadnictwa społeczeństw epoki brązu w dolinie rzeki Anthemountas (Centralna Mac...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Czebreszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Pracownia Archeologii Śródzimnomorskiej Epoki Brązu

 7. Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Julia Adamik

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 8. Dziedziczenie, sieć kontaktów społecznych czy lokalna adaptacja? Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zach...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Chochorowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 9. Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach ...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 10. Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku. Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Furmanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 11. Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Adam Niebieszczański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 12. Tworzywa szkliste z późnej epoki brązu na ziemiach polskich

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Purowski

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 13. Badania mineralogiczne składu artefaktów z epoki brązu - pozorne czy rzeczywiste źródło informacji archeologicznej?...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Puziewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 14. Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahis...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Mirosław Czopek

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 15. Roztocze - starożytna terra incognita? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Barbara Wiktoria Niezabitowska-Wiśniewska

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 16. Radiowęglowe datowanie schyłku III i poczatku II tys. p.n.e. w północnej Mezopotamii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Rafał Jan Koliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 17. ARCHEOMETALURGIA MIEDZI. Karpackie ośrodki metalurgiczne we wczesnej epoce brązu.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Urszula Bugaj

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 18. Otwarte społeczności - zamknięte przestrzenie. Dynamika osadnictwa obronnego, gospodarki i powiązań ponadregionalnych sp...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 19. Brama Morawska - komunikacyjny węzeł środkowej Europy w epoce miedzi. Kontakty kulturowe eneolitycznych społeczności Gór...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 20. Krzemieniarstwo nieznane. Skandynawskie domy kultowe późnej epoki brązu

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Aleksander Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 21. Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako stre...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Kośko

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 22. Wpływ (nie)lokalnych populacji na kształtowanie kremacyjnych praktyk pogrzebowych w późnej epoce brązu i wczesnej epoce ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Agata Hałuszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 23. Sanktuaria górskie na Krecie w epoce brązu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Nowicki

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 24. Przedmioty osobiste wykonane z kości datowane na wczesny okres epoki brązu: materialność i znaczenie

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kinga Marcela Winnicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 25. Organizacja produkcji metalurgicznej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie ziem polskich

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kamil Łukasz Nowak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 26. WYSPA DĄBKOWSKA W EPOCE KAMIENIA I EPOCE BRĄZU W ŚWIETLE MULTIDYSCYPLINARNYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Jacek Kabaciński

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Biografia brązu. Archeometalurgiczne studium nad technologią odlewnictwa społeczności kultury łużyckiej w Wielkopolsce...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr inż. Aldona Agnieszka Garbacz-Klempka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 28. Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki br...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Maria Ulanowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 29. Znaczenie przedmiotów osobistych wykonanych z surowców kostnych w kulturach episznurowych wczesnej epoki brązu w oparciu...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Kinga Marcela Winnicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 30. Ze stepów na Bałkany. Kultura jamowa w Tracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Włodarczak

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Wojciech Rajpold

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 32. Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Kołodziejczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Sycylijskie narzędzia włókiennicze z epoki brązu: opracowanie zabytków i studia porównawcze nad ich funkcjonalnością...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Edyta Żebrowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 34. Ceramika świadectwem kontaktów ponadregionalnych. Miejsce dolin Wardaru i Strumy w sieci powiązań kulturowych Macedonii ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Cezary Wojciech Bahyrycz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 35. Początek Wieków Ciemnych? Produkcja, dystrybucja, użytkowanie oraz chronologia względna ceramiki ostatnich dwóch stuleci...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Lis

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 36. "Buried archaeology" - badania nad osadnictwem pradziejowym (neolit - epoka brązu -początki epoki żelaza) w dolinach alu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Czebreszuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 37. Biografie kulturowe ozdób z muszli w społecznościach okresu neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Polski i Europy Środ...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aldona Kurzawska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu (ok. 1250-1200 przed Chr.), załamania (ok. 1200-1100 przed C...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Nowicki

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Kontynuacja badań nad prehistorycznym osiedlem obronnym w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marcin Przybyła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 40. Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Anna Hyrchała

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 41. Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego w epoce brązu.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Jerzy Cwaliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 42. Bursztyn w Kotlinie Karpackiej w I połowie II tysiąclecia przed Chr.: forma - kontekst - znaczenie społeczne

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mateusz Jaeger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 43. Światy w kontakcie. Wojownicy z późnej epoki brązu w Europie

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paulina Suchowska-Ducke

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny