Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Model tkankowy warstwy łącznotkankowej błony śluzowej macicy kobiety: badania toksykologiczne in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Chiara Mannelli

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 2. Udział antropogennych ksenobiotyków w rozwoju niepłodności męskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Wołczyński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 3. Transfer związków endokrynnie aktywnych na najwyższym poziomie troficznym - badania eksperymentalne z udziałem bałtyckie...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Falkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 4. Nowy mechanizm działania bisfenolu A i jego analogów w biologii raka jajnika.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Ptak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Struktura gatunkowa i aktywność tlenowego osadu granulowanego podczas ekspozycji na bisfenol A

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 6. Porównanie wpływu bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS) na jelitowy układ nerwowy ze szczególnym uwzględnieniem przekaźn...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. wet. Krystyna Makowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 7. Wpływ bisfenolu A na neurony immunoreaktywne wobec neureguliny 1 zlokalizowane w ścianie jelita grubego świni domowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. wet. Kamila Szymańska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej