Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 71 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi - analizy in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Czaplińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 2. Chemosensory do selektywnego oznaczania wybranych biomarkerów chorób nerek wykorzystujące polimery wdrukowane molekularn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Noworyta

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 3. Semantyczne sieci tensorowe do analizy wielkich zbiorów danych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Gawron

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 4. Strukturalna analiza obrazów poprzez gramatykę reperów obiekto-adaptacyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Anna Węsierska

  Instytut Badań Systemowych PAN

 5. Analiza możliwości wykorzystania akustyki pomieszczeń w celu poprawy jakości ekstrakcji sygnałów mowy

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Konrad Kowalczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 6. "BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne"

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Ewa Ratajczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Pomiar i analiza numeryczna kinetyki geometrii i ruchów źrenicy oka oraz ich współzależność z aktywnością układu krwiono...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marta Szmigiel

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 8. Molekularne mechanizmy aktywacji i modulacji rekombinowanych receptorów GABAA przez wybranych agonistów i modulatory.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 9. Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących potencjalne czynniki biorące udział w retroaktywnych sygnałach z c...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 10. Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 11. Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Leśkow

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 12. Strategie analityczne dla wieloanalitowych przepływowych systemów polienzymatycznych.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marta Pokrzywnicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 13. Opracowanie i analiza metody precyzyjnej stabilizacji różnicy długości fal laserów półprzewodnikowych przeznaczonych do ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Buczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 14. Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Szymczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 15. Rozwój systemu analizy sygnałów dla detektorów słomkowych spektrometru PANDA

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Paweł Strzempek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 16. Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 17. Sterowanie napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dominik Łuczak

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 18. Metody bioinformatyczne integracji wysokoprzepustowych danych biologii molekularnej dla analizy radiowrażliwości.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 19. Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych - modelowanie i narzędzia analizy

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk

  Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny

 20. Uniwersalne własności Potencjałów Wywołanych Stanu Ustalonego w różnych modalnościach.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Kuś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 21. Ocena efektu wzmocnienia sygnału w technikach opartych o zjawiska krzyżowania pH w elektroforezie kapilarnej, a także uk...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Szymon Dziomba

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 22. Opracowanie i badania rozwiązań algorytmicznych oraz sprzętowych w optoelektronicznych systemach pomiarowych stosowanych...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Adam Styk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 23. Analiza międzykomórkowych foto-elektrofizjologicznych sygnałów, ekspresji PEROKSYDAZY ASKORBINIANOWEJ 2, niefotochemiczn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 24. Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Aleksander Wawer

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Kognitywne Hierarchiczne Aktywne Podziały

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Tomczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 26. Analizy interakcji między komórkami raka prostaty i układu odpornościowego a śródbłonkiem w obrębie "niszy metastatyczne...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Czyż

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 27. Badanie wpływu uwagi na funkcjonowanie ucha wewnętrznego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Wiesław Jędrzejczak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 28. Charakterystyka podłoża molekularnego wybranych RAS-opatii w populacji polskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Magdalena Pelc

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 29. Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 30. Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 31. Analiza naprzemienności załamka T w wektokardiogramach wysokiej rozdzielczości dla oceny ryzyka wystąpienia arytmii komo...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dariusz Janusek

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 32. Analiza wpływu wysiłku fizycznego na zmiany kształtu sygnału EKG z wykorzystaniem 67-kanałowego systemu do akwizycji syg...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Kania

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 33. Rekonfigurowalna implementacja modułów sprzętowych do przetwarzania i analizy złożonych sygnałów wizyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Tomasz Kryjak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 34. Analiza kształtu sygnałów tętna gałkowego i aktywności układu sercowo-naczyniowego w celu oszacowania estymatorów parame...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Monika Danielewska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 35. Opracowanie metod analizy cyklostacjonarnej do przetwarzania sygnałów wibroakustycznych pochodzących ze źródeł o niestac...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jacek Urbanek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 36. Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 37. Międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa sygnalizacja w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej: analiza eksperymentalna i mat...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 38. Nowa, oparta na danych metoda opisu geometrii sceny do lokalizacji agenta

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jan Wietrzykowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 39. Podstawy teoretyczne selekcji cech w celu uodpornienia modeli prognostycznych na częściowe braki w danych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marek Grzegorowski

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Analiza zgodności hydrologicznych funkcji pobudzenia bieguna ziemskiego otrzymanych z danych misji GRACE i GRACE Follow-...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Justyna Śliwińska

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 41. Analiza mechanizmu molekularnego HER2-zależnej odpowiedzi komórek nieinwazyjnego raka przewodowego in situ (DCIS) na śro...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Piasecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 42. Zastosowanie analizy dużych zbiorów danych do modelowania procesów w operacjach inteligentnej logistyki

  Konkurs: UNISONO , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Karczmarek

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 43. Analiza, rozpoznawanie i detekcja sygnałów, zorientowane zdarzeniowo

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Pawlak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 44. Zastosowanie klasyfikatorów rozmytych działąjących na danych niepewnych, niepełnych i niezbalansowanych do predykcji zag...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

 45. Kompleksowa plastydowa baza danych z zestawem narzędzi do analiz filogenetycznych i przewidywania sekwencji sygnałowych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Przemysław Gagat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 46. Przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych zorientowane na użytkownika z wykorzystaniem metod Inteligencji Obliczeni...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Gacek

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

 47. Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Konrad Kowalczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 48. Nowe podejście do badania przestrzennie i czasowo skorelowanych sygnałów w obserwacjach geodezyjnych z wykorzystaniem zm...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 49. Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Placek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 50. Oktonionowe transformacje Fouriera w analizie i przetwarzaniu sygnałów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Błaszczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych