Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 73 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poszukiwanie nowych związków o aktywności przeciwzapalnej z rodzimych gatunków roślin należących do rodziny Oleaceae z u...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Analiza cyfrowych danych georadarowych przy użyciu komputerowego przetwarzania i rozpoznawania obrazów dla oceny stanu t...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Piotr Szymczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 3. Badanie wpływu uwagi na funkcjonowanie ucha wewnętrznego

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Wiesław Jędrzejczak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 4. Semantyczne sieci tensorowe do analizy wielkich zbiorów danych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Gawron

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 5. Analiza kształtu sygnałów tętna gałkowego i aktywności układu sercowo-naczyniowego w celu oszacowania estymatorów parame...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Monika Danielewska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 6. Współzależność FGFR2/RSK2 w progresji raka piersi - analizy in vitro, w modelu mysim oraz materiale klinicznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Czaplińska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 7. Strukturalna analiza obrazów poprzez gramatykę reperów obiekto-adaptacyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Anna Węsierska

  Instytut Badań Systemowych PAN

 8. Analiza możliwości wykorzystania akustyki pomieszczeń w celu poprawy jakości ekstrakcji sygnałów mowy

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Konrad Kowalczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 9. Molekularne mechanizmy aktywacji i modulacji rekombinowanych receptorów GABAA przez wybranych agonistów i modulatory.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 10. Pomiar i analiza numeryczna kinetyki geometrii i ruchów źrenicy oka oraz ich współzależność z aktywnością układu krwiono...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marta Szmigiel

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 11. Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących potencjalne czynniki biorące udział w retroaktywnych sygnałach z c...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 12. Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Leśkow

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 13. Analiza dynamicznej autoregulacji mózgowej w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 14. Opracowanie i analiza metody precyzyjnej stabilizacji różnicy długości fal laserów półprzewodnikowych przeznaczonych do ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Buczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 15. Sterowanie napędów elektrycznych o złożonej strukturze mechanicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dominik Łuczak

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 16. Strategie analityczne dla wieloanalitowych przepływowych systemów polienzymatycznych.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marta Pokrzywnicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 17. Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 18. Rozwój systemu analizy sygnałów dla detektorów słomkowych spektrometru PANDA

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Paweł Strzempek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Metody bioinformatyczne integracji wysokoprzepustowych danych biologii molekularnej dla analizy radiowrażliwości.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 20. Ocena efektu wzmocnienia sygnału w technikach opartych o zjawiska krzyżowania pH w elektroforezie kapilarnej, a także uk...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Szymon Dziomba

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 21. Opracowanie i badania rozwiązań algorytmicznych oraz sprzętowych w optoelektronicznych systemach pomiarowych stosowanych...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Adam Styk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 22. Uniwersalne własności Potencjałów Wywołanych Stanu Ustalonego w różnych modalnościach.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Rafał Kuś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 23. Charakterystyki energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycznych - modelowanie i narzędzia analizy

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk

  Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny

 24. Analiza międzykomórkowych foto-elektrofizjologicznych sygnałów, ekspresji PEROKSYDAZY ASKORBINIANOWEJ 2, niefotochemiczn...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 25. Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Aleksander Wawer

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 26. Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu akustycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 27. Kognitywne Hierarchiczne Aktywne Podziały

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Tomczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 28. Analizy interakcji między komórkami raka prostaty i układu odpornościowego a śródbłonkiem w obrębie "niszy metastatyczne...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Jarosław Czyż

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 29. Przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych zorientowane na użytkownika z wykorzystaniem metod Inteligencji Obliczeni...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Gacek

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

 30. Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

  POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 31. Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

 32. Prognozowanie zachowania organizacji sieciowej

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Piotr Śliwa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 33. Analiza relacji względnych w eksploracji zintegrowanych danych omicznych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Marcin Czajkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 34. Algorytmiczne aspekty przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych w systemach rozproszonych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Karol Gotfryd

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 35. Analiza wpływu wysiłku fizycznego na zmiany kształtu sygnału EKG z wykorzystaniem 67-kanałowego systemu do akwizycji syg...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Kania

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 36. Podstawy teoretyczne selekcji cech w celu uodpornienia modeli prognostycznych na częściowe braki w danych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Marek Grzegorowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Emergentne wzorce koordynacji - relacja pomiędzy strukturą zabierania głosu a znaczeniem komunikacji w interakcji grupow...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Ziembowicz

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 38. Nowa, oparta na danych metoda opisu geometrii sceny do lokalizacji agenta

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jan Wietrzykowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 39. Analiza zgodności hydrologicznych funkcji pobudzenia bieguna ziemskiego otrzymanych z danych misji GRACE i GRACE Follow-...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Justyna Śliwińska

  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

 40. Hybrydowy system akwizycji i przetwarzania sygnału wielomodalnego w analizie sygmatyzmu u dzieci

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Badura

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 41. Analiza mechanizmu molekularnego HER2-zależnej odpowiedzi komórek nieinwazyjnego raka przewodowego in situ (DCIS) na śro...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Dominika Piasecka

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 42. Zastosowanie analizy dużych zbiorów danych do modelowania procesów w operacjach inteligentnej logistyki

  Konkurs: UNISONO , panel: ST6

  Kierownik: dr Paweł Karczmarek

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 43. Analiza, rozpoznawanie i detekcja sygnałów, zorientowane zdarzeniowo

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Pawlak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 44. Analiza naprzemienności załamka T w wektokardiogramach wysokiej rozdzielczości dla oceny ryzyka wystąpienia arytmii komo...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Dariusz Janusek

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 45. Zastosowanie klasyfikatorów rozmytych działąjących na danych niepewnych, niepełnych i niezbalansowanych do predykcji zag...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

 46. Kompleksowa plastydowa baza danych z zestawem narzędzi do analiz filogenetycznych i przewidywania sekwencji sygnałowych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Przemysław Gagat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 47. Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Konrad Kowalczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 48. Nowe podejście do badania przestrzennie i czasowo skorelowanych sygnałów w obserwacjach geodezyjnych z wykorzystaniem zm...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 49. Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Michał Placek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 50. Rozwój metod deep learningu jako narzędzia wsparcia analizy mikroskopowych obrazów patomorfologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Żaneta Świderska-Chadaj

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny