Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 34 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Branding narodowy w polityce zagranicznej Polski i Niemiec._x000D_ Analiza porównawcza komercjalizacji polityki wizerunk...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Joanna Quirin

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 2. Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju. Zagadnienia prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Jadwiga Cichos

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 3. Rola państwa w (po)kryzysowej gospodarce europejskiej. Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Anna Götz

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 4. Handel zagraniczny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Michał Nazarczuk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Między Aliantami a Osią. Polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Bartosz Zenon Kaczorowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 6. Wymiary aktywności międzynarodowej władz regionalnych na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Indii i Fede...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Ewa Pietrasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 7. Zmiany instytucjonalne w polityce zagranicznej Japonii po reformie rządu centralnego na początku XXI wieku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Żakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 8. Unia Europejska wobec przyspieszonego rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 9. Intergovernmentalizm a ponadnarodowośc? Zagadka polityki zagranicznej Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Ewa Sus

  Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

 10. Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 11. Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Euro...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Góra

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń zagranicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 13. Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

  Instytut Rozwoju

 14. Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Sł...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Artur Bajda

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 15. Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantycki...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Małgorzata Zachara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 16. Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Mgr Kinga Magdalena Smoleń

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 17. Współczesne Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w latach 2004 - 2013

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Andrzej Malinowski

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 18. Polityczne znaczenie inwestycji prowadzonych przez Państwowe Fundusze Majątkowe w Europie Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 19. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania nowego tysiąclecia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Joachim Jerzy Diec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 20. Sprawy rodzicielskie i ochrona dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Paweł Mostowik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. W czyim interesie? - polityka niemiecka PRL w latach 1944/45 - 1989/90.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Wanda Barbara Jarząbek

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 22. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie krajów Afryki Północnej i s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wordliczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 23. Najlepsi z najlepszych? Rekrutacja i praca polskiego personelu w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jarema Andrzej Słowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 24. Analiza debat nt. stosunków polsko-rosyjskich z wykorzystaniem kategorii pola w rozumieniu Pierre'a Bourdieu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Andrzej Marek Turkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 25. Protektorat polski przy Stolicy Apostolskiej (1503-1589)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Michał Hirsch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 26. Rola władz lokalnych w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Spraw Azjatyckich

 27. Interakcje gospodarcze na skutek nowej polityki energetycznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Olga Kiuila

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Heteronomia autonomii. Transfer literatury polskiej do RFN w kontekście zachodnioniemieckiej oraz polskiej zagranicznej ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 29. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Beata Katarzyna Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 30. Polityka państw przyjmujących wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wnioski dla Polski.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Zimny

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Zarządzania Ryzykiem

 31. Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Anna Lisińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 32. Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Cecylia Curanović

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 33. Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZS...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Motyka

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 34. Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Tatiana Pałasz-Rutkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny